ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети септември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1731 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д.а, с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище с вх.№ 6710 от 15.09.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Е. М., с което моли ход на заседанието да бъде даден при условията на чл.142, ал.1 изр.второ от ГП, при повторно повикване след останалите дела за деня, а в случай че не се уважи това искане, прави искане по доказателствата. Към становището е приложено пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила молба вх.№ 6719 от 16.09.2014г. от ответника, с което се иска да се прекрати делото, поради липса на предмет, тъй като с решение  № 94-Д-954/49/15.09.2014г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас е оттеглено процесното решение. Към молбата са приложени заповед №1010/25.04.2012г. и заповед №1960/25.07.2013г. и двете на кмета на община Бургас и решение №94-Д-954/30/30.06-2014година на комисия по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас.

 

СЪДЪТ счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава, като на жалбоподателя да се изпрати копие от постъпилата молба с вх.№6719/16.09.2014г. и приложеното към нея решение №94-Д-954/30/30.06-2014г. на комисия по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, като му се укаже че в 7-дневен срок от уведомяването следва да изрази становище по направеното искане за прекратяване на производството по делото.

С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от молба вх. №6719/16.09.14г. и приложеното към нея решение №94-Д-954/30/30.06-2014г. на комисия по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, като му УКАЗВА, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да изрази становище по направеното искане за прекратяване на производството по делото.

 

СЪДЪТ  ще се произнесе в закрито заседание по направеното искане за прекратяване на производството.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: