ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1728 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.В.В. - редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Н. с пълномощно по делото.

         Ответникът - Инспектор ОР при РУП Несебър С.Х.Б. - редовно призован, се явява лично.

 

         Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили  четири броя протоколи за разпит на лица по досъдебното производство, съгласно указанията, дадени в предходното съдебно заседание. В писмо (л. 30 от делото), началникът на РУ Несебър на МВР е отговорил, че жалбата от Г.А.К. се намира в Районна прокуратура Несебър по компетентност.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Да се приемат ли доказателствата?

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени с писмо № 10049/01.11.2016 г. на началника на РУ Несебър на МВР. /л. 30-38 от делото/.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да не се събират други доказателства. Жалбата на Г.К. е подадена впоследствие и няма връзка със заповедта за задържане.

 

След като съпостави датите на подаване на жалбата на Г.А.К. – 08.08.2016 г. и датата на издаване на заповедта за задържане – 06.08.2016 г., съдът счита, че възражението на ответника е основателно.

Делото е изяснено от фактическа страна, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Н.: Моля да отмените като незаконосъобразна обжалваната заповед за 24-часово задържане.

От свидетелите, разпитани в досъдебното производство, чиито показания са представени по делото като протоколи за разпит, е видно, че охранителите, работещи в дискотека „Планета Пайнер клуб” са участвали в „разтърваване”, цитирам показанията на брата на жалбоподателя М. М., който заявява, че трима от охранителите са участвали в разтърваването и потушаването на скандала. В подобен смисъл са и показанията на всички останали свидетели с изключение на И. М..

Ако се приеме, че е имало основание за издаване на заповедта за 24-часово задържане за действия квалифицирани като хулигански, е следвало да се извърши точна индивидуализация на действията и поведението на всеки един от членовете на охраната от дискотека „Планета Пайнер клуб”. Именно доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, дават основание да твърдя, че издадената заповед е незаконосъобразна, въпреки очевидните факти, че поведението на двете групи телохранители – едните, които участват в разтърваването, са отвън на входа, а другите, които участват в извеждането на пострадалите, са вътре. Недопустимо е двете групи да бъдат квалифицирани под общ знаменател, а именно да са извършили действия по чл. 325 от НК, което е дало основание на ответника да издаде заповедите.

Затова, моля за отмяна на заповедта. Не е установено кой от всичките лица е извършил действията по чл. 325 от НК.

Всичките пет броя заповеди са издадени в един и същи час – 6,45 часа.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да отхвърлите жалбата. Заповедта е законосъобразна.

Относно, последното изречение от пледоарията на адв. Н., уточнявам, че заповедта се попълва, когато реално е ограничено правото за свободно придвижване на задържаното лице. Тя може да бъде съставена примерно половин час след физическото му задържане, но в заповедта се фиксира този час, в който е ограничено правото на задържане на лицето. Затова, и за петимата, по едно и също време, в един и същи час, са издадени заповедите.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: