ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1726 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят И.П.Г. - редовно уведомен, не се явява лично. Представлява се от адв. Х. и адв. Н. с пълномощни.

         Ответникът – Инспектор ОР при РУП Несебър С.Х.Б., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на И.П.Г. против заповед за задържане, която е описана с дата 06.08.2016 г., издадена от инспектор С.Б. - служител в РУ Несебър при ОД на МВР Бургас.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Н.: Вашият клиент задържан ли е на тази дата на друго основание, с друга заповед?

 

Адв. Н.: Не, не е задържан.

 

Адв. Х.: Копията на заповедта са изключително нечетливи и записахме каквото видяхме.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Представям  Ви Заповед № 304 зз 802/06.08.2016 г. на инспектор С.Б.. По тази заповед ли бяхте задържан?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Заявявам, че ме задържаха по тази заповед.

 

Адв. Х.: Поддържам жалбата.

 

Адв. Н.: Моля да изискате и приложете като доказателства цялата преписка  по обжалване на заповедта от РУП гр. Несебър. Моля да разпитате двама свидетели, които водим. Моля да изискате от РУ на МВР гр. Несебър и Районна прокуратура гр. Несебър заверени преписи и всички доказателства, ангажирани по жалбата, подадена на 06.08.2016 г. в РУ на МВР гр. Несебър от Г.А.К. от гр. Пловдив, както  и справка от Районна прокуратура гр. Несебър за образувано против подзащитния ни досъдебно производство.

 

ВЪПРОС  НА СЪДА КЪМ АДВ. Н.: Какво ще установявате със свидетелските показания?

 

Адв. Н.: Ще установяваме обстоятелства, че същата вечер, когато моят подзащитен е бил на работа в „Планета Пайнер клуб” са възникнали поредица от инциденти между него като охрана и лица, които са предизвикали скандали и са се легитимирали с полицейски карти. След като тези лица са изведени от заведенията, полицаи в гр. Несебър са ги задържали и са издали заповед за хулиганство.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Н.: Какво ще установявате с искането за представяне на препис от жалбата на лицето Г.А.К.?

 

Адв. Н.: Той е един от участвалите в инцидента, представили  се с полицейски карти.

 

ИНСПЕКТОР Б.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката. Считам, че исканията за представяне на преписи от жалбата и справка от прокуратурата нямат връзка със заповедта за задържане и обяснявам защо: като дежурен по управление на дата 5 срещу 6 август 2016 г. към 5,30 часа при мен дойде лице, което се легитимира като полицай със служебна карта – И. Р.М. с ЕГН: ********** с него бяха М. Р.М. с ЕГН: ********** - брат на горния,  З.З.И. с ЕГН: ********** и В.Г.А. с ЕГН: **********. Лицето, което се представи като полицай - И. Р.М. имаше видими следи от удар по лицето.  Заяви, че му е нанесен побой в „Платена Пайнер клуб” от охраната и от непознато за него лице, без отличителни знаци, но не от охраната. Командирован колега образува ДП № 304 ЗМ–1705/06.08.2016 г. Аз като полицейски орган разпитах тримата свидетели. По предварителна беседа се разпоредих чрез ОДЧ да се отиде на място и да се задържи охраната, както и непознатото лице, ако евентуално бъде установено. Понеже става въпрос с инцидент със служител на МВР, за случая докладвах незабавно в дирекцията на МВР, както и на началника на управлението и всички мои действия съгласувах с тях.

Това е единственото досъдебно производство по този случай.

 

Предвид направените изявления и дадените обяснения от ответника, както и с оглед на уточненията, направени от процесуалните представители на жалбоподателя, съдът счита, че процесуалните искания са частично основателни.

 

Искането за представяне на преписката, във връзка, с която е издадена обжалваната заповед, е изпълнено от ответника с писмо вх. № 8447/01.09.2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Искането за разпит на двама свидетели е частично основателно. Процесуалните представители на жалбоподателя искат установяването на едни и същи факти с двама свидетели, затова съдът приема, че спорните факти е възможно да бъдат установени и само с един от тях, на основание чл. 159, ал. 1 ГПК.

 

По искането за представяне на препис от жалба от 06.08.2016 г. от Г.А.К. от гр. Пловдив, в качеството му на пострадал по повод инцидент във връзка, с който е издадена настоящата заповед, съдът счита, че това искане следва да бъде уважено.

 

Що се отнася до искането за представяне на справка от Районна прокуратура гр. Несебър за образувано досъдебно производство срещу жалбоподателя, съдът счита, че това искане е неоснователно, защото правните и фактическите основания за издаването на заповед за полицейско задържане не изискват наличието на досъдебно производство образувано срещу лицето по отношение на което е наложена тази ПАМ.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит един от водените двама свидетели от жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Районно управление гр. Несебър към ОД Бургас на МВР да представи справка подавана ли е жалба от лицето Г.А.К. от гр. Пловдив на 06.08.2016 г., а ако е подавана такава жалба, да представи заверено копие от същата.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Районно управление гр. Несебър да представи заверени копия от обясненията и/или протоколите за разпит на лицата И. Р.М. ЕГН: **********,  М. Р.М. ЕГН: **********, З.З.И. ЕГН: ********** и В.Г.А. ЕГН: **********, дадени по Досъдебно производство № 304 ЗМ-1705/06.08.2016 г. по описа на РУ гр. Несебър на МВР.

ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок от датата на получаване на съобщението за изпълнения на указанията дадени на началника на РУ Несебър на МВР.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Н.: Въведете един свидетел.

В залата е въведен свидетелят.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

Г.Г.А. на ** години, неосъждан, със средно-специално образование, работи като охранител в дискотека „Планета Пайнер клуб”. Колега на жалбоподателя.

Съдът предупреждава свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. Н.: Разкажете за инцидента.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: На 6 август сутринта в 3,30 часа на ВИП зоната се видя, че става конфликт между две компании. Отидохме аз с колегата Т., след което разбрахме, че лице се легитимира като полицай и прави проблеми. Компанията, която беше на бара, ни помоли за съдействие. Същият, който се легитимира като полицай, беше във видимо много пияно състояние. Направихме компромис, затова че изкара полицейската карта, каза, че няма да прави повече проблеми. След което с колегата ги дръпнахме настрани и им казахме да седнат на друго място. Този с полицейската картата беше с още двама. Разбрахме, че това е брат му, а другият е бил някакъв сводник. Не познавах тези лица от предходни моменти. След един час бях на стойка от лявата страна на ВИП зоната, това означава да стоя във ВИП зоната и да не пускам случайни клиенти да влизат във ВИП зоната. Видях как срещу мене върви момче с червена тениска и започна да удря хората със шамари. Посегна да удари мене, дръпнах се. В същия момент, когато си отдръпнах главата, дръпнах се настрани, когато давах назад си обърнах главата и видях как друг човек се опитва да удари собственика на заведението. Разликата между нас е три метра. Скочих, хванах човека, обаче, той в същият момент удари едно от момичетата на другата маса и от другата маса скочиха срещу него. Усетих някакви удари в гърба, видях, че момчето с червената тениска ме удря отзад  в гърба, след което колегата Т. хвана човека, който удари собственика на заведението и го изкара навънка, а другото момче го изкара другият колега – К., не му зная фамилията. Излязоха отвънка. Ние ги изкарахме до предела на вратата. В същия момент човекът с червената тениска извън вратата бутна едно момиче, което падна на земята, след което приятелят й изскочи и го удари 2-3 пъти. Ние излязохме, за да тушираме конфликта пред заведението. Започна с думите „гяур-мяур ще ви убия, ще ме направите българоубиец”. Това беше всичко. Нас ни интересува пред заведението да няма проблеми. Не се обадихме на полицията, защото нямаше кой знае какъв конфликт. Разбрахме на другия ден от хора, които продават закуски наоколо, че тези двамата братя са се наранявали помежду си. Доколкото след ситуацията знам кой е по-големият и кой по-малкият брат, този с червената тениска беше по-малкият брат и той именно ми нанесе ударите по гърба в дискотеката.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: От това което разказахте за инцидента във ВИП зоната, когато са Ви нанесени удари в гърба, останах с впечатление, че Вие изобщо не сте участвал?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не съм отвръщал на господина с червената фланелка, който ме удряше. Аз направих ключ на този, който удряше собственика. Този с червената фланелка избяга към тоалетните и колегата го хвана там.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Освен вас  двамата с колегата, някой друг от охраната участваше ли в този инцидент?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Участваха И.Г., К. Т. и аз.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: И. участваше ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Не, той беше долу на входа на стойка.

 

Адв. Н.: Лицето, което се легитимира като полицай ли удари собственика на заведението?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Да, това лице беше.

 

Адв. Н.: Как стана придвижването Ви до полицията?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Останах отвън в 5,20 часа и разбрах от шефа на охраната, че трябва да отидем за някакво сведение до районното управление. Питах полицая от вън за какво става дума и той каза, че трябва да се напише едно сведение. Когато отидох в районното, още на входа ми казаха да влизам в ареста. Този същият полицай стоеше отвън на пейките и беше в много неадекватно състояние. Ние бяхме докарали две компании по случая, за да пишат. Същият този полицай започна да се саморазправя с тях. Този обърка жена ми с дознателката и започна да влиза с нея в управлението.

 

Адв. Н.: Изобщо някой изиска ли от Вас сведения по инцидента?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Дознателят изиска от нас в 18,10 часа сведения. Сутринта в 6,45 часа ми издадоха заповед за задържане. Аз обжалвах тази заповед.

 

Адв. Н.: Колко човека бяхте на смяна по време на инцидента?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Бяхме седем човека. Не бях откаран с полицейски автомобил до управлението. Отидох със съпругата ми и с колегата И.Г..

 

ИНСПЕКТОР Б.: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ: След като човекът, който се представи като полицай, удари собственика и жена от съседната маса, от тази маса някой намеси ли се?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Намесиха се момчета и тези хора дойдоха сутринта да пишат, обаче,  бяха върнати не знам по каква причина. След обяд другите хора, които са се оплаквали, са пуснали жалба. Не ми е известно да е задържано друго лице от посетителите на заведението освен охраната на заведението. При първоначалния сблъсък, когато направихме компромис да не отстраняваме клиента от заведението и когато той се легитимира като полицай, имаше и друга група. Горе-долу познавам другата група - и там имаше полицай.

 

Свидетелят бе освободен от залата.

 

Съдът счита, че ответникът следва да даде обяснения по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ИНСПЕКТОР Б.: При самото съобщаване за извършеното престъпление, изнесените от свидетеля факти, не са ми били известни. На мен ми бяха известни фактите, изложени от И. Р.М.. С цел изясняване на ситуацията, понеже разбрах, че част от охраната са от кв. „Меден рудник”, гр. Бургас и са познати с тъжителя и след доклад с началника ми по телефона, лицата бяха задържани.  Заповедта беше издадена в момента, в който им беше ограничено правото на свободно придвижване.

 

ВЪПРОС НА СЪДА:  Писаха ли обяснения?

 

ОТВЕТНИКЪТ:  И. М. е тъжителя по повод на чието оплакване е образувано досъдебното производство, а останалите трима бяха разпитан и от мен като свидетели – М. М., З.И. и В. А. бяха разпитани.

 

Съдът следва да изиска по досъдебното производство писмените обяснения, дадени от И. Р.М., както и показанията, дадени от М. Р.М., З.З.И. и В.Г.А., затова

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника  на Районно управление гр. Несебър, в 10- дневен срок от получаване на съобщението да представи заверени копия от протоколите за разпит на М. Р.М. с ЕГН: **********, З.З.И. с ЕГН: **********, В.Г.А. с ЕГН: **********, както и от протокола за разпит на И. Р.М. с ЕГН  ********** в качеството му на пострадал.

 

ОТВЕТНИКЪТ: След оформяне на дознанието в 8,30 часа на 06.08.2016 г., след доклад пред началника, аз издадох дежурството. След издаване на дежурството ми, работа на началника ми е да разпредели работата със задържаните лица, както и на дознателя.

 

Адв. Н.: Моля да разширите събирането на доказателствата - да се изпратят преписи от цялото ДП.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Н. за изискване на копие от цялото досъдебно производство.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: