ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1725 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.К., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Х., надлежно упълномощено с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ полицейски инспектор при Районно управление на МВР Несебър С.Х.Б., редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА писмо от заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Несебър, с която уведомява съда, че  в прокуратурата е заведена преписка с вх. № 2779/2016 г. във връзка с инцидент на 5 срещу 6 август 2016 г. в дискотека „Планета Пайнер клуб“, КК „Слънчев бряг“, която, съгласно постановление на  Апелативна прокуратура – гр. Бургас от 07.11.2016 г., е изпратена за решаване в Районна прокуратура – гр. Бургас.

ДОКЛАДВА и постъпила по делото с писмо вх. № 1010/01.02.2017г. преписка вх. № 12705/2016 г. на Районна прокуратура – гр. Бургас, образувана по заявление, подадено от Г.А.К. от гр.Пловдив, ул. „Шести септември“ № 6.

 

АДВОКАТ Х.: Да се приемат представените доказателства. Други доказателства няма соча. Нямам други доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Да се приемат представените доказателства. Други доказателства няма да соча.

Жалбата, която е посочена, е заведена след заповедта за задържане. Мисля, че е заведена на следващия ден след задържането на жалбоподателя.

АДВОКАТ Х.: Системата на деловодството на ОД на МВР и районните управления е такава, че ако днес подадем съответното волеизявление на един гражданин в съответното полицейско управление, то се входира едва на другия ден.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Пощата минава през началника в 14:00 часа и 16:00 часа и след това се завежда.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото докладваните писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо съдия, с оглед на последните доказателства, включително и това, което е видно от обясненията на „пострадалия“, защото няма и медицинска документация за това, няма и писмено изявление, от представените до тук писмени доказателства е видно, че включително и от обясненията на пострадалите защото те имат най-висока относителна тежест и тук е място да подчертая, че основаният пострадал, пак повтарям в кавички, защото не представя медицински документ, е направил само едно устно оплакване, което въобще не е документирано по-късно с жалба или тъжба, а са снети само обяснения. От неговия разпит, както и от разпита на свидетелите, които  той е довел, изрично се вижда,че нито един от въпросната компания на въпросната вечер на инцидента, не дава конкретно описание какво всъщност са претърпели. Ако те твърдят, че спрямо тях са извършвани някакви физически действия, както обясняват, че са били удряни, те не идентифицират лица от персонала. Твърдят, че посетителите на заведението, извън прага на заведението, извън входа, са се намесили и са се саморазправяли с един от въпросната компания, така, че няма конкретно идентифициране на лице от компанията. Това според мен съществено нарушава законосъобразността на въпросната заповед за задържане. Даже да предположим, че е имало физическа намеса, която твърдим, че е била в рамките на не толкова груби действия, а на методи да бъдат изведени лица, които нарушават обстановката в заведението, те не са конкретизирани в обясненията на пострадалите, а в същото време полицейските органи са задържали буквално цялата смяна и тук на второ място искам да изтъкна, че всъщност, за да бъдат задържани, трябва да има  достатъчно доказателства. Такава е и трайната съдебна практика – много сериозни данни за извършване на престъпление от въпросното лице и особено, че то би могло да се отклони, укрие и възпрепятства протичане на процесуалните действия. В случая, както и полицейският орган – автор на заповедта, не отрича, че жалбоподателят е бил поканен и се е отзовал съвсем добросъвестно с цел да даде обяснения и въпреки това, там на място, вместо да бъдат дадени обяснения, му е била връчена заповед за арест. В този смисъл не смятам повече да излагам други данни. В жалбата също има конкретни мотиви, в края на жалбата, защо считаме въпросната заповед за незаконосъобразна. С оглед и на това, което току що изложих, моля заповед рег. № 801/06.08.2016 г. спрямо лицето Т.К.К., издадена от полицейски орган в лицето на С.Х.Б. да бъде отменена.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Не е вярно, че лицето е дало само устно жалбата си. Той дойде и го заяви и въз основа на това е започнато досъдебно производство. Може да се види часа на разпита на свидетелите и на жалбоподателя, и въз основа на твърденията му е образувано досъдебно производство. Не  е нужно да се подава жалба при положение, че се съобщава за вид престъпление. В случая се касае за хулиганство – престъпление по чл. 325 НК. В разпита на свидетелите ясно е посочено, че охранителите с надпис „SECURITY“ са нанесли една част от ударите на потърпевшия, което изискваше изясняването на цялата ситуация и е последвало задържане на всички  да се види участието им в разправията. Самият факт, че аз съм видял лицето с телесни повреди, ми е дало основание да направя това, а това, че то не си е издало медицинско е негов пропуск, ако има някаква частни искания.

Самият факт, че му е ограничено право на свободно предвижване, независимо дали е поканен, доведен или призован, след като му се ограничава правото на свободно придвижване, аз съм длъжен да издам заповед на задържане. Тя ограничава правото на свободно придвижване, а и господинът трябваше да остане в районното за изясняване на ситуацията. Това е нормативен документ, с който се осигурява неговото присъствие в районното за изясняване на цялата ситуация.

АДВОКАТ Х.: Господин Б. превратно и субективно тълкува разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 1 ЗМВР. Същата изрично иска да има данни за лицето, че е извършило престъпление. Явило се е лице, техен служител, заявило, че било потърпевш на хулигански действия, но същата разпоредба има кумулативно изискване и това задържането като ограничителна мярка да е с оглед на това, че има вероятност лицата да се укрият. В случая той е на трудов договор, всяко лято е на работа в обекта и не е криминално проявен и това може да се провери в момента и няма как да бъде осъждан, защото това му забранява да бъде на тази длъжност. Фактът, че в заповедта изрично пише кога е пуснат едва в края на работния ден, след 17:30 часа, а той самият, както потвърди, е бил разпитан едва в края на работния ден, така, че ако нещата са станали сутринта е можело в рамките на няколко часа да бъде разпитан и освободен.

Взетите мерки са незаконосъобразни с оглед изложените обстоятелства и личността на задържаното лице.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: