ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 17.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети октомври                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1721 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Акваборн“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП- гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Акваборн“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС № ФК-116-1163977/19.06.2017г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас - запечатване на търговски обект „***, стопанисван от дружеството-жалбоподател, и забрана за достъп до него за срок от 10 /десет/ дни.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА преписката съгласно описа на лист 2 от делото.

Съдът КОНСТАТИРА, че в жалбата е направено искане за допустане до разпит на свидетели, но както с жалбата, така и в последващите си писмени изявления законният представител на жалбоподателя не е посочил какви обстоятелства конкретно ще установява с показанията на поисканите свидетели.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането, формулирано в жалбата за допускане на разпит на свидетели, тъй като при липсата на конкретика за обстоятелствата, които ще се установяват, свидетели са недопустими.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок. 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: