ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 25.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 171 по описа за 2015 година.                  

   

 

На именното повикване в 14.26часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургасцвет-Баев” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М.Г. ***, с пълномощно на л.61 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, редовно призован, се представлява от адвокат В. от АК-Бургас с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - „Бургасцвет 90 Танев ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е.Н.М. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - М.Д.М., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Призовката е получена на 26.02.2015 година от лице с име Т. Х., с отразяване, че е „роднина”. Длъжностното лице не е посочило във върнатия отрязък от призовката, че получателят е пълнолетен и е от домашните на адресата, или лице, което живее на адреса, както и да е поело задължението да я предаде на адресата.

 

АДВОКАТ М.: Известно ми е, че заинтересованата страна М.М. живее на адрес – гр.Бургас, ул. „“ № , ет..

 

СЪДЪТ приема, че за днешно съдебно заседание е налице процесуална пречка за даване ход на делото, предвид обстоятелството, че призовката до заинтересованата страна е получена от лице, което не е отразено дали е пълнолетно и че приема със задължение да я предаде на адресата. Съдът приема, че процедурата по призоваването на заинтересованата страна не е изпълнена съгласно действащите процесуални норми, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 29.04.2015година от 14.45часа, присъстващите страни уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ заинтересованата страна М.Д.М. ***, като в призовката да се посочи изрично, че същата следва да бъде връчена лично на адресата, а в случай на невъзможност да се връчи лично – на пълнолетно лице от домашните му, като се посочат трите имена, качеството на лицето, на което е връчена призовката, като във върнатия по делото отрязък от призовката изрично да бъде отразено, че това лице е поело задължението да я предаде на адресата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: