ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Р. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 171 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МОНОЛИТ” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Р. Д..

 

С молба вх. № 5515/04.06.2013 г. вещото лице инж. К.М., моли да бъде отложено делото, тъй като ангажираността му във връзка с изготвяне на други експертизи по други дела не му е дала възможност да изготви съдебно-техническата експертиза по настоящото дело.

 

С молба вх. № 5832 от 11.6.2013г. процесуалният представител на жалбоподателя адвокат Ц. моли да се даде ход на делото в негово отсъствие, да се уважи молбата на вещото лице за удължаване на предоставения му срок, необходим за изготвяне на експертизата. Заявява, че на този етап няма други искания  за събиране на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: Нямам други доказателствени искания към момента.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

ПРОКУРОР Д.:  Нямам доказателствени искания.

Да се предостави възможност на вещото лице да изготви и представи заключение по възложената му съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата по делото техническа експертиза и като взе предвид становището на страните

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото инж. К.М. да изготви и представи в срок за следващо съдебно заседание заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.11.2013 г. от 10:30 часа, за която дата – страните уведомени.

Да се уведоми вещото лице инж. М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: