ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 03.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На трети април                                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 171 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МОНОЛИТ” ООД, редовно призован, явява се адвокат Ц., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Желязко Георгиев.

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ: Госпожо съдия, моля на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна в процеса.

 

СЪДЪТ намира искането за основателно и своевременно направено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството по административно дело № 171/2013 година.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата. Поддържам и особеното искане, направено с нея. Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Нямаме възражения по така направеното искане в жалбата.

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ: Жалбата е процесуално допустима.

Искането за експертиза е основателно.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да бъде уважено и искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата (л.16 от делото).

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата (л.16 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. К.М.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.06.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: