ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми май                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 170 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - В.Х.К., редовно уведомен, не се явява представител.

За ОТВЕТНИКА - Началник отдел МДТкъм Община Созопол, редовно уведомен, не се явява представител.

В съдебна зала се явява вещото лице Т.Ч..

 

Съдът поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Т.Д.Ч. –българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, специалист ПГС, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като на същото да бъде изплатено възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.

 

Съдът като взе предвид резултата от назначената съдебно-техническа експертиза счита, че по настоящото дело следва да бъде назначена и съдебно-икономическа експертиза,  която като вземе предвид събраните по делото доказателства, както и действащата подзаконова нормативна уредба - Наредбата за местните данъци и такси за Община Созопол, действала към 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г. да изчисли размера на местния данък и такса битови отпадъци, както и дължимата лихва по години за декларирания и посочен в АУЗД № РА 000053/02.10.2012 г. имот.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в седмодневен срок от уведомяването му същия да внесе депозит за така назначената експертиза, в размер на 200 лв. по сметка на Административен съд – Бургас.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при невнасяне на депозита за допуснатата експертиза в срок, съдът ще приключи съдебния спор вземайки предвид необорените изчисления на длъжностното лице от Община Созопол.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание  за 29.05.2013 г. – 13,40 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: