ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1708 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, не се явява представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Хелио-тур-с“ АД против акт за установяване на задължения по декларация № РА-000332/06.11.2015 г., издаден от орган по приходите при община Созопол, потвърден с Решение №  009/22.05.2017 г. на Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените с нея доказателствени искания, като моля да ми дадете възможност, дори един ден да е, писмено да конкретизирам някои въпроси към експертизата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото доказателства.

ДОПУСКА назначаването на съдебно-икономическа експертиза.

ДАВА възможност на адвокат С. да формулира въпросите по същата.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.А..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137 ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: