ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1707 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.25 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С“ АД се явява адвокат С..

За ответника началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ (ПМДТУ) при община Созопол се явява адвокат Й..

Не се явява се вещото лице инж. С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че не е изготвено заключението на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

Адвокат С.: Към момента няма да соча доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Адвокат Й.: Няма да сочим доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на допусната съдебно-техническа експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като се предостави възможност на вещото лице да изпълни възложената задача. На вещото лице следва да бъде наложена глоба за неявяване в съдебното заседание и неизготвяне на заключението в законоустановения срок без уважителна причина. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

НАЛАГА, на осн. чл. 91, ал.1, във вр. с чл. 86, от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, глоба в размер на 100 лева на вещото лице инж. С.И. за неявяване в съдебното заседание и неизпълнение на възложената задача в законоустановения срок, без уважителна причина.

УКАЗВА на вещото лице, че при посочване на уважителни причини за неявяване в съдебното заседание и неизпълнение на възложената задача в законоустановения срок, наложената глоба ще да бъде отменена.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: