ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          Х-ти административен състав

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1694 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Емералд хоспиталити 2013” ООД, редовно призован, представител не се явява. 

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Несебър, редовно призован, представител не се явява. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Емералд хоспиталити 2013”ООД против заповед №1758/15.07.2014г. на кмета на община Несебър, с която е наредено на жалбоподателя да премахне преместваем обект, представляващ „Слънцезащитно съоръжение тип пергула” с приблизителни размери: 9.00/6.00м. и височина 3,00м, изпълнен от дървена конструкция, нетрайно прикрепена към терена, поставен в поземлен имот  с идентификатор 61056.502.569 по КККР на с.Равда община Несебър.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на ответника че негова е доказателствената тежест да установи правнозначимия факт, че извършител на строежа е жалбоподателя, тъй като жалбоподателя твърди отрицателния факт, че не той го е извършил.

УКАЗВА на страните, че ако най-късно в следващо съдебно заседание не бъдат ангажирани доказателства и не бъдат направени доказателствени искания, ще бъде приключено събирането на доказателства, а делото ще бъде решено с оглед наличните такива

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2014г.  от 10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: