ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 31.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1693 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП – гр.Бургас, редовно призован, се представлява  от ст.юрисконсулт Е.c  пълномощно от днес.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от К.Г.К. против Решение №95/17.05.2017 г. на директора на ТД на НАП – гр. Бургас, което оставя без уважение жалба на жалбоподателя с вх.№ 94-К228/04.05.2017 г. против Разпореждане изх. № С170028-137-0003998/20.04.2017 г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Бургас, офис Ямбол, с което на основание чл.226, ал.1 от ДОПК главен публичен изпълнител не е прекратил поради изтекла погасителна давност събирането на вземанията по ИД № 28030007698/2003 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2 от приложеното административно дело № 2270/2017 г. на Административен съд - Бургас.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът счита, че делото е изаяснено от фактическа страна и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Считам жалбата за неоснователна, тъй като с решението си директорът на НАП – гр. Бургас е потвърдил като правилни действията на публичния изпълнител, който след като е разгледал преписката е установил, че тези задължения, които са били погасени по давност, са погасени и изчистени от програмата. В случая на задълженото лице са останали задължения в размер на 4673,00 лева, с лихвите общо 10129,00 лева към датата на издаване на разпореждането 20.04.2017 г.

Водено от посоченото считам, че тези задължения са дължими от жалбоподателя и той е длъжен да ги внесе по сметката на ТД на НАП – гр. Бургас.

Водено от посоченото, моля да постановите решение, като потвърдите издаденото решение на НАП – гр. Бургас като законосъобразно и обосновано.

Моля въз основа на посочените задължения на лицето да ми присъдите дължимо юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: