ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1692 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.А., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪН ПО ОСПОРВАНЕТО Д.Р.Й. – старши полицай в група „Опазване на обществения ред“ към сектор „Охранителна полиция“ при Районно управление – гр.Несебър, редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Със заявление вх. № 388/11.01.2018 г. ответникът, в изпълнение на указания, дадени от съда в предходно съдебно заседание, представя документи,  касаещи досъдебно производство № 3043м-549/10.06.2017 г.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника документи с отбелязване, че писмо вх. №304зм-549/17 г. по описа на Районно управление – гр. Несебър и писма с изх. №№ 304000-3708/03.08.2017 г. и 304000-4246/18.08.2017 г. по опис на Районно управление – гр. Несебър удостоверяват водена кореспонденция между Началника на Районно управление – гр. Несебър, Районна прокуратура – гр. Несебър и Административен съд – гр. Бургас във връзка с административно дело № 1690/2017 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника със заявление вх. № 388/11.01.2018 г. документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Считам, че заповедта е законна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: