ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1692 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.А., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪН ПО ОСПОРВАНЕТО Д.Р.Й. – старши полицай в група ООР към сектор „Охранителна полиция“ при Районно управление – гр. Несебър, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

С оглед изрично направено искане в жалбата следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверени копия от документите, намиращи се в досъдебно производство № 3043м-549/10.06.2017г. или да уведоми съда къде се намира делото, в случай, че досъдебното производство е приключило.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверени копия от документите, намиращи се в досъдебно производство № 3043м-549/10.06.2017 г. или да уведоми съда къде се намира делото, в случай, че досъдебното производство е приключило.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на дадените указания, ще му бъде наложена санкция на основание чл. 144 АПК във вр. с чл. 92а във вр. с чл. 91, ал. 1 във вр. с чл. 89, т. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: