ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1691  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Е.Г., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Полицейски инспектор при Районно управление Несебър към ОДМВР Бургас – Л.Д. К., редовно призован, се явява лично.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна. Представям и моля да приемете като доказателства по делото докладна записка от инспектор Т.от 10.06.2017г. изготвена до началника на Зонално жандармерийско управление Бургас, както и писмо от Районна прокуратура Несебър с вх.№304ЗМ-549/2017г., с което се отказва изпращането на досъдебно производство, искано по адм.д.№ 1690/2017г. по описа на Административен съд Бургас. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно докладна записка от инспектор Т. от 10.06.2017г. изготвена до началника на Зонално жандармерийско управление Бургас, както и писмо от Районна прокуратура Бургас вх.№304ЗМ-549/2017г.

         

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се остави без уважение жалбата. Всичко е изложено в материалите по делото и там се съдържат и основанията за задържане. Считам, че моята заповед е правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:13часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: