ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1688 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят К.Г.М. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 За ответника - младши инспектор при РУ Несебър - редовно уведомен, явява се лично М.Х.К.- издател на процесната заповед.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ответникът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на К.Г.М., с адрес: *** против заповед за задържане № 304зз-286/10.06.2017 г. на младши инспектор при РУ Несебър към ОД МВР-Бургас, с правно основание чл.72, ал.1 т.1 ЗМВР.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

ответникът: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, която е представена по делото. Представям и моля да приемете писмо от Районна прокуратура гр. Несебър с № 304зм-549/2017 г. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеното в днешно съдебно заседание писмо  от Районна прокуратура гр. Несебър с № 304зм-549/2017 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ответникът: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила заповед за задържане № 304зз-286/10.06.2017 г. Искам да уточня, че на самия вход на бариерата на пристанище „Марина Диневи“ гр. Свети Влас има лица, които отговарят за пропускателния режим – вход/изход. Като същите тези лица и други свидетели ги посочиха като група лица, извършили това увреждане. В последствие тези лица са се изнесли и са влезли в дискотека „Планет“ и бяха отново посочени от работещите като хостеси и охрана в заведението. Същите бяха въоръжени в заведението, като ние ги задържахме по безопасен начин. Поради тази причина издадох процесната заповед.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: