ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На тринадесети октомври                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1688 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

                Касаторът Д.Р.К. - редовно и своевременно призован, не се явява, не изпраща представител.

          Ответната страна Общинска служба „Земеделие“ Сунгурларе – редовно и своевременно призована, се представлява от старши юк. К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

Заинтересованата страна Д.И.К., редовно и своевременно призованa, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.Г.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.Г.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам подадената касационна жалба. Нямам доказателствени искания.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

 

          Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ К. : Моля да се отхвърли подадената касационна жалба като неоснователна и недоказана. Моля да постановите решение, с което да потвърдите Решение № 86/28.06.2016 г. на КРС като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам касационната жалба за неоснователна и моля да я оставите без уважение. Моля да се остави в сила решението на районния съд като правилно и законосъобразно.

 

Съдът намира делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: