ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1686 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Е.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  М.К.- младши полицай в група „Охрана на обществения ред“ (ООР) на сектор „Охранителна полиция“ при РУ – гр. Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Представям и моля да приемете като доказателства писмо от административния ръководител на районна прокуратура Несебър, адресирано до началник РУ на гр. Несебър, касаещо провежданото досъдебно производство,образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

Представям също така докладна записка от ст.инспектор Славчо Беляков, адресирана до началника на  РУ на МВР - Несебър, писмо вх.№ 3040003708/2017 г. от началника РУ на МВР - Несебър, адресирано до Административен съд Бургас и писмо от началника на РУ на МВР - Несебър, адресирано до административния ръководител на Районна прокуратура - Несебър, всички документи, касаещи досъдебното производство. Моля да ги приемете като доказателство по административното дело. Други доказателства няма да соча. Нямам и доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника в днешното съдебно заседание документи, подробно описани по-горе.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна и да отхвърлите жалбата.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: