ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1684 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Скат ТВ” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         За ответника началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещите лица Д.С. и Р.Д..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която иска делото да бъде отложено от друга дата, тъй като е ангажиран. Като ангажимент посочва, че адвокат И. е общински съветник и днес има заседание на Общински съвет Бургас, което е било насрочено на 20.05.2013г. и той не е имал възможност да уведоми по-рано съда за това, както и да бъде ангажиран друг адвокат, който да защитава правата на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По отношение на направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя - предоставям на съда.

 

Съдът счита, че искането за отлагане на днешното съдебно заседание не е основателно и не са налице пречки за даване ход на делото. Единствената възможност, която законодателя предоставя на страните за отлагане на съдебното заседание е регламентирана в чл.139, ал.1 от АПК и тя изисква да е налице непреодолимо препятствие както у страната, така и у нейния процесуален представител. В конкретния случай е налице препятствие само за процесуалния представител на жалбоподателя, за законния представител на страната няма твърдения и не са налице доказателства, че е ангажиран с обстоятелства, които налагат те да бъдат предпочетени, пред явяването в днешното съдебно заседание.

Мотивиран от горното и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че комплексната назначена по делото и изготвена от две вещи лица съдебно-техническа експертиза е материализирана в две заключения, първото представено по делото на 16.05.2013г., второто - на 20.05.2013г. - двете в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещите лица като снема самоличността им както следва:

Р.Д.Д., 60 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице по тази част от комплексната експертиза.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Кой е процесния незаконен строеж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – За мен процесния строеж е шахтата, изградена от лявата страна на пътя след гр.Свети Влас, в землището на Свети Влас, преди к.к. „Елените”.

 

Съдът предявява на вещото лице скицата на л.63 от делото.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Шахтата е последното трасе по разрешение №1 от 2004 г. и е в рамките на регулацията, а процесната шахта е доста след регулацията.

Шахтата е долу, а разрешението за строеж касае изградена вече мрежа.

На л. 63 шахтата е отбелязана с червено кръгче с №1.

Шахта №1 е въпросната шахта с правоъгълен капак, която е на „Скат ТВ”, а от дясно на пътя с №2 е съществуваща шахта на БТК. В нея има три действащи кабели, на нея има леко по диагонал в дясно шахта, в която няма никакъв кабел и отгоре на капака нищо не пише.

В шахта №1 има един кабел, който идва от Елените, недействащ един кабел, има и отвор към посока Св.Влас, но той е празен.

Трасето, което обхваща Разрешението за строеж е отбелязано в скицата в син контур и се намира на голямо разстояние, на около 1500 м. от обекта. Не мога да каже, че е надясно.

Няма данни да се включват в системата на БТК, нито в шахтата в ляво и така да влязат в трасето.

Третата шахта, тя е една празна шахта, тип слаботокова, но няма отвор за да кажеш, че отива към улицата или към комплекса „Райска градина”. Няма отвори в стените, явно е била или за евентуално използване или и аз не знам за какво. От БТК казаха, че тази шахта не е тяхна.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Тя е неизползваема, така ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – За да е използваема, трябва да има отвори. Говорих с представители на БТК, защото е на един метър към курорта, не видях да има различен цимент от основния, няма пресни затвори на напречните затвори, няма пресни следи от затваряне на отворите. Имало е някаква връзка между к.к. „Елените” и гр.Св. Влас, но е скъсан кабела, даден е на изолация.

ВЪПРОС на СЪДА – Представената от вас скица на л.61 от делото за какво е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – На тази скица на л.61 показвам до къде има разрешение за строеж. Има и разрешение №2, което не касае трасето на тази шахта, касае само рамките на регулация.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Д.С., снема самоличността и́, както следва:

Инж.Д.С.С., 46 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме комбинираната експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

                                                                                                   

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключенията по комбинираната съдебно-техническа експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер на 460лв., от които 350 лв. внесени под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, да довнесе разликата в размер на 110 лв.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на всяко от вещите лица както следва: за вещото лице Р.Д. в размер на 285 лв., за вещото лице Д.С. в размер на 175 лв.

ДА се издаде РКО според сумата, която вече е внесена. Впоследствие, след довнасяне от жалбоподателя да се издаде втори РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Безспорно от доказателствата по делото е установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ. Както и жалбоподателя твърди, че е изградил шахта, която е незаконна и фактите са потвърдени както от разпита на свидетеля така и от заключението на вещото лице.

В тази връзка моля да поставите решение в този дух.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страната, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: