ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.11.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІІ-ти административен състав

На десети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

          2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар:  М.В.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимира Друмева

Административно дело номер 1683 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

Ответникът по касация - Общински съвет Айтос се представлява от адвокат Каменова.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Моля да се даде ход на делото.

АДВОКАТ КАМЕНОВА: Да се даде ход

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по касационната жалба и направят доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Представям списък на разноските.

АДВОКАТ КАМЕНОВА: Оспорвам протеста и моля да приемете представената административна преписка. Няма да соча доказателства.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

Съдът констатира, че представената от ответника по протеста административна преписка е непълна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за публикуване на проекта на Наредбата за условията и реда за извършване на амбулантна търговия в Община Айтос, ведно с мотивите, на интернет-страницата на общината преди приемането ѝ, докладната записка на кмета на общината или вносителя до общинския съвет, съдържаща мотивите за приемане на новата наредба и протоколите от заседанията на комисиите на Общински съвет Айтос, на които е разгледано предложението на вносителя ведно с проекта на наредбата, с оглед преценката за спазване изискванията на чл.2а (отм.), чл.26, ал.2 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.12.2016г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение на ответника.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: