ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.12.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІІ-ти административен състав

На осми декември                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

          2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар:  М.В.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимира Друмева

Административно дело номер 1683 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

За ответника – Общински съвет Айтос, редовно уведомен, не се явява представител

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страната да изрази становище по хода на делото.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА постъпили на 22.11.2016г. от Общински съвет Айтос писмени доказателства, съгласно указания на съда от предходно съдебно заседание.

 

 

Дава възможност на страната да изрази становище по жалба и направят доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас.

Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените от общински съвет Айтос писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Уважаеми съдии, моля да поставите решение, с което да бъде уважен протеста на Окръжна прокуратура Бургас и да бъде отменена като незаконосъобразна Наредбата за условията и реда за извършване на амбулантна търговия в Община Айтос по подробно изложените в протеста, както и съобразно събраните писмени доказателства по делото.

Моля да ни бъдат присъдени разноски в размер на 20лв., представляващи платена такса за обнародване в Държавен вестник.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: