О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

Номер            дата     06.11.2008 година           град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    -  град  БУРГАС

На шести ноември 2008 година

В закрито заседание в следния състав:

                                                          

СЪДИЯ: В.Е.

                                      

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело  с номер 1680  по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл.75, ал.2 от ДОПК.

Образувано е въз основа на постъпило искане на директора на СД на МВР за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по отношение на ЕТ “Милена Тодорова” – гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102259173.

            Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.1, т.2 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна или осигурителна информация по искане на директор на областна дирекция на МВР - при необходимост във връзка с осъществяване на определените му в закона правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, поискал информацията, наличието на необходимост и връзката на исканата информация с осъществяване на определените му в закона правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл.72, ал.1 от ДОПК.

Към искането не са приложени каквито и да е доказателства в подкрепа на твърденията, изложени в него, като напр. постановление за образуване на наказателно производство по ЗМ № 8240/2008 година на 6 РПУ – София, доказателства, от които да е видно, че едноличният търговец има отношение към извършваното разследване или др. под.

След като искането е недоказано, съдът следва да го отхвърли, което не прегражда възможността искането да бъде предявено отново, при съобразяване с изискването за подкрепяне на претенцията с доказателства.

Мотивиран от горното,  съдът

 

О   П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

Отхвърля искане на директора на СД на МВР за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по отношение на ЕТ “Милена Тодорова” – гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102259173.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                                                                 

 

СЪДИЯ: