ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.11.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІІ-ти административен състав

На десети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

          2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар:  М.В.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимира Друмева

Административно дело номер 1678 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

За ответника - Общински съвет Приморско, редовно уведомен, представител не се явява.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Моля да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по касационната жалба и направят доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Представям списък на разноските.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

Съдът констатира, че представената от ответника по протеста административна преписка е непълна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за публикуване на проекта на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Приморско, ведно с мотивите, на интернет-страницата на общината преди приемането ѝ и докладната записка на кмета на общината до общинския съвет, съдържаща мотивите за приемане на новата наредба с оглед преценката за спазване изискванията на чл.26, ал.2 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.12.2016г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение на ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: