ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1677 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 15.50 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Николина Алендарова”, редовно призован, се представлява от адвокат С.А.В. от Адвокатска колегия гр.Перник, с пълномощно стр.25 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

За изразяване становище по хода на делото съдът ДОКЛАДВА, постъпила молба вх.№8212/04.11.2014година от процесуалните представители на ответника, с искане делото да бъде отложено за другата дата, поради служебна ангажираност. Към молбата е приложена справка за работна среща с начало 05.11.2014г., която се провежда в гр.Русе.

 

АДВОКАТ В.: По хода на делото, предоставям на съда във връзка със служебната ангажираност на колегите.

 

Съдът като съобрази изложените в молбата на представителите на ответника уважителни причини, за което са представени доказателства намира, че служебната ангажираност на всички процесуални представители на ответника е препятствие, което страната не може да отстрани по смисъла на чл.139, ал.1, изр.1 от АПК, поради което следва да се даде възможност на ответника да организира защитата си до следващото съдебно заседание. Молбата, с която е сезиран съда с искане да не се дава ход на делото, е подписана от тримата юрисконсулти на Митница Бургас,  като съдът приема, че е налице пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание поради неотстранимо препятствие, възникнало в рамките на срока за призоваване.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  04.02.2015 година от 15.00часа, за която дата и час жалбоподателят уведомен от днес чрез процесуалния си представител, ответника по чл.137, ал.7 от АПК;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника до датата на следващото съдебно заседание да организира защита си, като го уведомява, че при наличието на друга уважителна причина от същия род (напр. обучение, конференция и т.н.) за юрисконсултите на Митница Бургас и наличието на пречка за явяването им на дата 04.02.2015година, административният орган следва да ангажира своевременно проц. представител, дори и ако е необходимо да упълномощи външен на ответника представител за конкретното производство. Указанията до ответника да се изпратят по надлежния ред.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: