ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1669 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ПД Енерджи груп” ЕООД се явява адвокат Р..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д..

Явява се вещото лице С.А..

Явява се свидетеля И.Т.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

И.А.Т.,***, с постоянен адрес гр. С. ,ул. Ш. № 8., българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, пенсионер от две години, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Свидетелят Т. на въпросите на юрисконсулт Д.: Притежавам фирма „Еколес Т.” ООД. Във връзка с дейност на фирмата съм получавал искания за предоставяне на информация от инспектори от НАП. Ходих в НАП да обясня, че въобще не съм се занимавал с фирмата, а синът ми се занимаваше с нея. Накараха ме да напиша обяснения и това съм направил. Потърсиха ме един-два пъти.

СЪДЪТ предяви на свидетеля искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице с изх. № 2936/28.01.2014г., приложено на л. 339 и л.340 от делото и писмо изх.№1/24.02.2014г. на л.338 от делото.

Свидетелят Т. на въпросите на юрисконсулт Д.: Да, това е моя подпис. Подписът за получил върху искането е положен от мен. Подписът на писмото с изх.№1/24.02.2014г. също е мой, подписът положен на писмото е мой. Аз съм едноличен собственик на фирмата, давал съм пълномощно на сина си, но не знам дали е нотариално заверено, но аз съм му разрешил да работи от мое име. Син не може ли да работи за баща си.

Юрисконсулт Д.- Нямам повече въпроси.

Свидетелят Т. на въпросите на адвокат Р.: Фирмата в момента не работи. Преди правихме палети, аз само се водих собственик, синът ми работеше. Не зная какви фактури са издавани в фирмата, аз не съм издавал фактури. Не зная дали и какви фактури са издавани. Писмото в данъчното го дадох, защото те го искаха. Те искаха писмото и трябваше да му отговорим. Проверихме със сина ми и въобще такива фактури няма, проверихме при счетоводителя и той ни каза, че не са издавани. Аз също проверявах в папките фактура по фактура, нямаше издадени такива фактури. Говорих и със сина си и той ми каза, че няма такива фактури. Синът ми се казва С. И.Т..

Адвокат Р.- Ще искам очна ставка със сина му, който разпитахме в предходно заседание и той е отвън, тъй като намирам, че са противоречиви показанията им. Още повече, че са налице противоречия.

Юрисконсулт Д.- Нямам въпроси. По направеното искане предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за очна ставка за неоснователно, доколкото не са налице противоречия между показанията на разпитания в предходното съдебно заседание свидетел Саит И.Т. и свидетеля И.Т.. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат Р. за провеждане на очна ставка между свидетелите С. И.Т. и И.Т..

 

Вещото лице А.- Моля да ми се даде допълнителна възможност да изготвя заключението, тъй като за изготвянето му ми е необходимо информация от ТД на НАП София,за което ми беше издадено съдебно удостоверение.

 

Адвокат Р.- Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Юрисконсулт Д.- Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: