ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1669 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ПД Енерджи груп” ЕООД се явява адвокат Р. с приложено по делото пълномощно.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Р. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът констатира, че не е заплатен определеният предварителен депозит за допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

Адвокат Р.- Внесли сме депозита по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, но преформулирам въпросите към експертизата, които представям с писмена молба, като моля експертизата да отговори на въпросите по днес представената молба и да не отговаря на въпросите от първата молба. Водим и допуснатите трима свидетели. Това са лицата П.П.И., А.С.Г. и С.И.Т..

Препис от молбата на адв. Р. се връчи на ответната страна.

Юрисконсулт Д.- Искам да взема отношение по така представените задачи за вещото лице. Считам, че поставената задача по т.8 е неотносима по спора, доколкото касае ревизионен акт, издаден на доставчика на жалбоподателя, тъй като е записано да отговори на  въпросите, след като се запознае с ревизионните актове на „Еколес-Т.” ЕООД. Възразявам на тази част на въпросите на т.8, с подточки 8.1, 8.2 и 8.3. Във връзка с направеното оспорване представляващо писмо № 1/24.01.2014, издадено от „Еколес Т.” ЕООД, моля да допуснете до разпит представляващия „Еколес Т.” ЕООД И.Х.Т., като посочваме адрес за призоваване: гр. С., община В., област П., ул. Ш. № 8. Това са към настоящия момент исканията ми по доказателствата.

Адвокат Р.- Поставените въпроси са относими към предмета на спора, доколкото от отговорите по тях, целта е да се установи какви са били фактическите констатации на органа по приходите по отношение на свързаните доставки по отношение и на формулиране на прекия доставчик на доверителя и по отношение на процесните доставки между доверителя и неговия пряк доставчик. Не е възможното административния орган по отношение на едни и същи факти, по отношение на едно и също нещо да установява едно, а за друг- друго.

 

СЪДЪТ намира направените доказателствени искания за основателни. С оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя, следва да се отмени протоколното определение от 21.11.2014г. досежно задачите на съдебно-икономическа експертиза, като на вещото лице се възложат поставените с молбата на адвокат Р., представена в днешното съдебно заседание задачи. Следва да се допусне до разпит и поискания от ответната страна свидетел. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.11.2014 г., досежно поставените на съдебно-икономическата експертиза задачи.

ВЪЗЛАГА на вещото лице С.А. да даде заключение по поставените в днес представената от пълномощника на жалбоподателя молба задачи.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето И.Х.Т., който да бъде призован на посочения от ответника адрес: гр. С., община В., област П., ул. „Ш.“ № 8.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за призоваване на свидетеля в размер на 40 лева, платим от ответната страна в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели, на които сне самоличността както следва:

П.П.И., роден на *** г. в гр. Сливен, с постоянен адрес гр. С., ул. Х. № 121, вх.Б., ет.3, ап.3, българин, български гражданин, женен, неосъждан.

С.И.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес гр. С., ул. Ш., № 8, българин, български гражданин, осъждан, реабилитиран, безработен.

А.С.Г., роден на ***г. в гр. С., с постоянен адрес с.З. В., община С., ул. Х. И. № 24, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с месторабота „ПД Енерджи груп” ЕООД, на длъжност шофьор.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещават да говорят истината.

Свидетелите Т. и Г. отведени от съдебната зала.

 

Свидетелят И., на въпросите на адвокат Р.: Съпруг съм на Д. И.а, управител на дружеството-жалбоподател. Основната дейност на фирмата е рециклиране и търговия с дървени палети и опаковки. Палетите са част от опаковката. За момента не правим собствени. Преработваме и ги правим за нашите клиенти, оразмеряваме палетите, необходими за нашите клиенти. Фирмата изкупува палети. Свързваме се по телефона с клиентите. Базата ни се намира в с.З.в., на главния път. Имаме и поставена табела „Изкупувам палети” с посочени номера и ни звънят хора, които купуват и които продават палети. По-голямата част от хората, които имат палети за продаване са фирми вносителки на материали и суровини, които след като си продадат стоката, палетите им оставят като отпадък. В общи линии е въпрос на договорка транспорта, имам клиенти от Варна, от Благоевград, от Видин, Враца. Въпрос на договорка е дали ще е с наш транспорт или с техен. Аз имам пълно наблюдение върху дейността на фирмата като съпруг на управителката. Фирма „Кварц БГ” ЕООД всеки ден ни караха палети, мисля, че фирма „Кварц БГ” ЕООД са от София и всеки ден почти ходим там. Мисля, че това ставаше в началото на 2012г., свързал съм се с тях. В 99% от случаите, когато искат да си продадат палетите на нас, те се свързват с мен. Аз организирам срещите и как да стане извозване на платите. Там ние ходихме с лицето А.С.Г., който работи като шофьор, но предварително бях ходил в София по лична работа и понеже по-рано бях разговарял с хората да отида да ги видя, предварително бяхме се договорили. Това се случи на 27.02.2012г., видях палетите, договорихме се, бях с леката кола и нямаше как да предприема транспорта на палетите. Платих ги и отидохме в началото на м.март, направихме мисля 2 курса с А., като шофьор и помагач на товареното да ги взема. Впоследствие направихме още една сделка. Говоря за м.март, а вдигането на палетите беше с бившия ми шофьор С.С и А. Г.. Ходихме в с.С., това е на околовръстния път на София, северната дъга, в дясно се завива, там беше базата на фирма „Кварц БГ” ЕООД. Относно доставките на „Делу снейлс БГ” ЕООД към „ПД Енерджи груп” ЕООД доколкото се сещам става въпрос за дървен материал. Контактът се случи по същия начин, звъннаха ми по телефона, казаха, че имат греди, дъски, интересуваме ли се да ги купим. Казах, че не мога да се ангажирам с транспорта на дървен материал, казах, че ще го купя, при положение, че те го доставят. Това стана края на м.ноември, мисля че 29-ти, сещам се за датата, защото фирмата е регистрирана в с. Дядово, а базата е в с.З.в. и понеже с.Дядово е по-близо до магистралата, шура (явно родственик) беше слязъл в с.Дядово и ми се обади, че трябва да разтоварим материала там. И след това аз взех А. Г. от базата в с.З. в. и разтоварихме дървения материал в другата база. Това стана на два пъти, следващото, с документите беше на 30. Тогава дойде да достави останалото количество, придружено с документи, фактура и приемно-предавателен протокол, неща, които му бяха дали шефовете, донесе ги попълнени документите. Плащането беше извършено в брой, аз платих на шофьора. Такава беше уговорката в момента на предаването на документите, бях им казал „В момента в който ми дадете документите, ще ви дам парите”. В следващия момент, като ми донесоха документите, аз платих. Разтоварването беше следобед, може би около 5-6 часа. Там се получи проблема, шофьорът се забави, наложи се да ги разтоварваме на ръка. Плащането на „Кварц БГ” ЕООД беше същото- издава ми се документа- аз давам парите. С управителя се познаваме от обща работа, от бизнес отношения. Бизнесът е на съпругата ми, но всичко е общо със съпругата ми и си приемам работата във фирмата и́ като наша. С г-н Т. се познавам от колега от Ст.Загора, занимаващ се също с палети. Каза ми, че има човек в гр.С. и можем да ги вземем на добра цена, направихме контакт по телефона, попитах къде се намира базата им. Каза ми „В С., ела ще видиш стоката” и така започна нашето запознанство и бъдеща работа на неговата и на нашата фирма. С „Еколес Т.” ЕООД започнахме да работим в началото на декември. Да работим с него, сещам се за първия месец, защото доста сериозно количество палети взехме - 1500-1600, на няколко пъти ходихме, палетите така са подредени в двора им и понеже работи с нов дървен материал, и за да не мухлясват палетите, не са стифирани, а са разпръснати, и сме ходили няколко пъти през м.декември да ги взимаме. Добри палети, на добра цена и затова работихме с него и за това в продължение на 4-5 месеца работихме. Сами си извозвахме палетите, да. Така процедираме, такъв клиент, с който за пръв път работим с него, аз ходя с него, да договоря сделката, като приближен на управителя и след това ходи С.чо и той да взима стоката, след това ходи С.С. До гр. С. сме ходили аз, А. и С.. Подписвали сме приемно-предавателни протоколи, С. Т. ги пописваше, не съм виждал И. Т.. По принцип, когато се запознахме, мислих, че той е въпросния Т., това което направих тогава, понеже ставаше въпрос за голямо количество. Във фирмата съм назначен като шофьор, във фирмата карам всичко, което може да се кара, притежавам всички категории за управление на МПС.

Адвокат Р. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Юрисконсулт Д.- Моля съдът да предяви на свидетеля пътните листи от л.231,234, 237, 242, 245 и 248 от делото във връзка с доставките от „Еколес Т.” ЕООД.

 

СЪДЪТ предяви на свидетеля пътните листи, приложени на л. 231,234, 237, 242, 245 и 248 от делото.

 

Свидетелят И. на въпросите на юрисконсулт Д.- Аз съставих тези пътни листи. Те се съставят когато пътуваме, в същия ден, той придружава автомобила и ако има и приемно-предавателен протокол. Стоката се придружава от приемно-предава протокол, стокова разписка, фактура, каквото издадат. Всичко, което придружава стоката се вписва в пътния лист в деня на превоза. Аз съм попълнил тези документи. Корекцията направена на пътен лист №192005 е моя. Всичко това е попълвано в деня, в който сме пътували.

Юрисконсулт Д.- Нямам други въпроси. Искам да заявя, че не може пътните листи да са с предхождаща дата от тези на фактурата.

Адвокат Р.- Проблемът за който говори колежката е, че пътния лист е с дата 04.12.2012г. и е посочена в пътния лист, а фактурата е с дата 12.12.2012г.

Свидетелят И.- Ситуацията е, че палетите са платени, но не могат да се вземат наведнъж. Взимам 300-400 броя. По принцип нося фактурата. Сигурно е станало някаква грешка, по принцип сме шофьори хора, възможно е да сме нанесли датите на фактурата на по-късна дата. Със сигурност правим и грешки при попълване на документите.

 

Съдът въведе в залата свидетеля А.С.Г.

Свидетелят ГЕНДОВ на въпросите на адвокат Р.: Работя във фирмата от основаването и – от  2011 г. мисля че беше. В С. сме ходили за палети, обаче не само с И., но и със стария шофьор - С., не му знам фамилията. В началото на годината беше и към средата, студено беше, не мога да кажа точно кога, но беше студено като тръгнахме да караме и към април или май свършихме. Точни дати не помня. Много пъти сме ходили там. Не си спомням от коя фирма товарихме палети. Товарихме над 1 000 палета, може и повече да са общо. Аз ходя да помагам да товаря и да разтоварвам с г-н И. и на С.и помагах. Помагах им при товаренето и разтоварването. Товарихме във фирмената кола. Чувал съм за фирма „Делу снейлс БГ” ЕООД, имам спомен за тази фирма. Казах му, че тя се занимава с дървен материал и да докара мотокара и два дена разтоварвахме на ръка – единия ден на 29 и 30.11. 2012 г. разтоварвахме на ръка, нямаше кой да ни докара мотокара от едната база в друга. Разтоварихме го в с.Д. Аз работя в базата в с.З.в.. Разтоварвахме греди и дървен материал.

Юрисконсулт Д.- Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Т..

Свидетелят Т. на въпросите на адвокат Р.: И. Т. е мой баща, познавам го. Фирмата е на баща ми по регистрация, но аз управлявам цялата фирма. Фирма „Еколес Т.” ЕООД е имала търговски отношения с „ПД ЕНЕРДЖИ ГРУП” ЕООД. Тези отношения продължиха като момчето идваше до гр. С. и закупуваше от мен дървени палети. Това продължи от м.декември 2012г. до м.април 2013г. Вземането на палетите и плащането ставаше, като момчето си идваше със собствен камион, момчето, за което говоря е господина, който е в залата, (свидетеля сочи А. Г.). И двамата идваха, и другото момче мисля че беше С.., С. ли, С.и ли. П. също е идвал. Плащанията бяха в брой, като ходихме до счетоводителя да вземе фактурата и касовия бон и приемно-предавателен протокол и това е. По този въпрос за фискалното устройство не мога да отговаря. Фискалното устройство и фактурите ги издаваше моя счетоводител и за това сме назначили счетоводител, той да се оправя с тези работи. Когато предавахме фактурите, ако Пламен е с камиона на Пламен съм го предавал, ако е А. или другото момче – на тях съм придавал документите. Не съм наясно защо счетоводителят ни не е подавал Справки-декларации, имахме търкания с него. Заминах навън, в чужбина и после разбирам, че има аномалии във фирмата. Счетоводството ни сега се намира в с.С., обл. Ст.Загора. На камион сме товарили 350-400 палета, средно месечно по 1500 или 2000 месечно. За всеки превоз се издаваше документ същият ден и дори имаше и приемно-предавателен протокол към фактурата.

 

Юрисконсулт Д. – Моля съдът да предяви на свидетеля товарителниците от л. 232, 235, 238, 341, 244, 247, 251 и да отговори дали ги е подписвал.

 

СЪДЪТ предяви на свидетеля товарителници, находящи се на л. 232, 235, 238, 341, 244, 247, 251 от делото.

 

Свидетелят Т. на въпросите на юрисконсулт Д.: Тези подписи са мои лични. Подписът положен за изпращач е мой. Във фирмата „Еколес Т.” ЕООД аз се водих като работник, но аз управлявах фирмата, нямам пълномощно. С баща ми се бяхме разбрали аз да подписвам, работих до края или средата на м.май 2013г. после заминах в чужбина и се върнах в средата на 2014 г., преди един месец се върнах. Палетите произвеждахме и съхранявахме в наета база, бях наел бивша база в гр. С., бивш военен завод, бях сложил пендела, имах работници, които ги осигурявах, те бичеха дървесина и там правих палетите. Дървесината я взимах от горското стопанство в Чехльово, Гърлен, Широка поляна. Дори сме играли на търгове за дървесина в Пампорово, в югозападното предприятие.

Съдът освободи свидетелите. 

 

Адвокат Р.- На този етап нямам други доказателствени искания. Да се предостави възможност на вещото лице А. да изготви заключението.

Юрисконсулт Д.- Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице А..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: