ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1669 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.А.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат А., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на  група Сектор „Пътна полиция”- КАТ при Областна дирекция на МВР-гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на З.А.К. против Заповед № 70065/29.04.2011година на Началник на  група Сектор „Пътна полиция”- КАТ при Областна дирекция на МВР-Бургас, с която е наложена Принудителна административна мярка, на основание чл.171, т.4 от ЗДвП – „изземване на свидетелство за правоуправление”

 

АДВОПАКТ А.: Поддържам жалбата. Оспорвам приложената по делото справка, в която са посочени броя на контролните точки. Оспорвам факта, че посочените в редове от първи до седми наказателни постановления са връчени на жалбоподателя. Представям и моля да приемете справка, която е издадена на жалбоподателя с броя получени и броя на оставащите контролни точки, както и наказателно постановление получено на 09.05.2013година, което е вписано. Единствено за това наказателно постановление е вписана в справката датата на получаване. За останалите наказателни постановления липсват дати на получаване. Няма данни дали наказателните постановления са били връчени.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да представи доказателства за компетентността на лицето издало процесната заповед, както и посочените в представената по делото справка за нарушител от региона наказателни постановления, а именно - №1234/03.12.2001г.; 6295/29.05.2003г.; 200/10.03.2005г.; 850/07.04.2005г.; 150/20.02.2006г.; 190/02.03.2006г.; 1556/03.09.2007г.; 1768/10.12.2007г.; 12619/13.12.2010г.; 3385/29.04.2011г.; № 70065/29.04.2011г.;  5975/07.07.2011г., включително и доказателства за датата на тяхното връчване и влизането им в сила.

 

УКАЗВА на ответника че в случай, че не бъдат ангажирани посочените доказателства в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства и делото решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.11.2013 г.  от  10.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: