ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1663 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Х.Й.Й.- редовно и своевременно призован,  явява се лично и с процесуален представител адв.А., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание. 

 

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТРЕСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ, редовно и своевременно  призован,  не се  явява представител.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Г.Д..

Явява се свидетелят И.С.Н.- редовно уведомен

Не се явява свидетелят Д.Я.Г. – нередовно уведомен

Адв.А.- Моля от списъка на свидетелите да бъде заличен последния, тъй като нямам контакт със същия, освободен е от Затвора.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         Производството е образувано по повод искова молба от Х.Й.Й. с ЕГН ********** ***, против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес гр.София, бул.”Столетов” №21, за осъждане на същата на основание чл.1 от ЗОДОВ, вр.чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца  неимуществени вреди на обща стойност 25 000,00 лева, ведно със законната лихва, представляващи причинени неимуществени вреди вследствие лошите условия на живот в Затвора гр.Бургас, през периода 02.10.2012 година- 11.08.2015 година, ведно със законната лихва от датата на настъпване на увреждането, до окончателното изплащане на сумата.

         УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да опровергае  твърденията за противоправно бездействие от страна на ищеца.

         СЪДЪТ докладва писмен отговор-становище по исковата молба, докладва справка от комисар Б.М. от 03.10.2016 година  относно условията  на живот в Затворническо общежитие „Житарово” към затвора гр.Бургас.

            Съдът докладва, че с писмо вх.№ 9397/10.10.2016 година са постъпили писмени документи, представени от юрисконсулт Т.Ч., процесуален представител на ГД „ИН”гр.София, а именно: становище от ИСДВР П.Л., касаещ периода от 02.10.2012 г. до 12.02.2015 г.,с което е допълнено предходното и са представени с копия за ищеца данни за  размера, квадратурата и броя на лицата пребивавали заедно с ищеца за периода, както и с какво са оборудвани помещенията.

АДВ.А.- Поддържам исковата молба,  не сме получили отговора, той дойде на делото, изпратен му е на адреса.Моля да ми бъде дадена  възможност да представя становище по отговора на ответника. Що се отнася  до доказателствата да бъдат приети.Ще се ползваме от тях.В днешното съдебно заседание да бъде разпитан доведения  свидетел, като моля  за следващото съдебно заседание, искаме друг свидетел, при режим довеждане.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на доведения свидетел, както следва:

И.С.Н.- Роден на *** година в гр.Айтос, българин, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.- Познавам Х.Й.  и от вън и от Затвора, били сме  доста време в една килия на петия етаж, ІХ-та група.Зима, лято сме били заедно.Аз съм от 2005 година постоянно в Затвора,  така че през периода 02.10.2012 година до края на м.08.2015 година, аз продължих да бъда там.През целият период  бяхме в една килия.До преместването в ЗО Житарово бяхме в една  и същия килия, те ги сменяха повече от една.Постоянно  има разместване, останахме си заедно в една и съща килия.Квадратурата е колкото тази зала с площ около 15 кв.м., имаше 15 вишки на 3 етажа,горе-долу сме били между 13 и 15 души постоянно.Прозорците в килията  бяха два  на брой с размери 1.80 м.на 1.50 м., на петия етаж при работещите  имаше такива прозорци, по-големи от тези на другите етажи.Една ел.крушка имаше в цялото помещение. шкафчета метални,  по-малко от броя на леглата,  двама или трима се падаше по едно шкафче за лични вещи.Имаше баня във вторник и четвъртък.Хигиената се изразяваше в предоставяне на възможност за къпане  във вторник и четвъртък,  като липсват тръбите на душовете, имаше пластмасови кофи, с които се миехме.Санитарен възел в помещението няма, ползвахме  найлонова кофа, която държим през деня  отвън, но преди вечерната проверка  я взимахме  в помещение, използваме за облекчаване и сутрин я изваждаме.Не сме много затворени  преди проверката, от работа се прибираме   към 17:30 часа,  към 19:30 ч.ни заключваха и в 6:00 часа отключват.Има парно, но е студено, в стаята имаше два радиатора, но беше студено, парното работи кратко през зимата-  сутрин от 6:30 ч. до 07:50 ч., на обяд при минусови  температура за един час и вечерта от 18:30 ч. до 19:50 ч..Храненето се извършва в столова, в железни чинии, като не ни дават прибори.Масите са мръсни.Хигиената в помещенията се поддържаше от дежурни от затворници, които срещу цигари и кафе мият с вода.В затвора аз препарати не съм виждал,  вода с маркуча в тоалетните , използва се хлорна вар, но понякога. Душовете са счупени.

ВЪПРОС НА АДВ.А.- На Вас дават ли ви хигиени материали?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.-Дават по един обикновен сапун  на работещите, на всички затворници дават по един сапун всеки месец. Караме само на вода.

ВЪПРОС НА АДВ.А.-Къде простирате изпраните дрехи?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. -Простираме вътре в самите помещения.Дишаме влага, получава  се висока влажност и мухъл.

ВЪПРОС НА АДВ.А.- Има ли хлебарки, плъхове и др.?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. – Хлебарки, плъхове и дървеници е пълно. Ние понеже прекарваме част от деня на работните си  места   все пак  имахме възможност да излизаме  от тези помещения за разлика от неработещите,  които са по цял ден там.На Х. тези условия му бяха неприятни.Спомням си, че имаше проблем със стомаха, гастрит или язва и някои от храните не може да яде, оплаквал ми се.Повръщаше постоянно, от  тава се оплакваше.Беше подтистан  от условията.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Храната  каква беше, стигаше ли Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. - Не беше хубава, не се ядеше, не  беше  хубаво сготвена,  нищо не дават, от време на време  по две кюфтета, а другото беше чорби.Х. не я ядеше тази храна, имаше от свижданията, слагаше я на прозореца.На работещите дават две парчета хляб,а  на другите едно. Един хляб са дели на пет.Х. беше нахапан или от дървеници или от хлебарки.Имаше белези по  тялото.Дюшеците  бяха стари, мръсни и беше  рядкост  да вземеш нов дюшек.Спалното бельо  ние си го перем,  на пералнята само работни дрехи могат да се перат.Топла вода има във  вторник и четвъртък, сутрин от 8:30 до 13:00 часа. Имаме бързовари и топлим вода.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Има ли вечер медицинска  помощ?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. - Понякога отварят, друг път не.Главния надзирател идва,  има доктор през деня, иначе дават хапчета През нощта няма лекар в затвора,а посещенията през деня стават  след записване.Когато си болен не можеш да отидеш веднага, а се спазва графика, отиваш тогава когато ти се пада по график.Има случаи да сме записани, а да не ни прегледат.Предимно ни лекуват с парацетамол  и аналгин.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Има ли навес и тоалетна на карето.

СВИДЕТЕЛЯТ Н. – Не, или те вали  дъжда  или се прибираш.Ако си болен можеш да се прибереш по-рано, ако не, чакаш да мине времето за разходка.Мисля, че той ходи много пъти  на лекар, но точно не мога да кажа кога.Хапчетата ги дават и в затвора, дават по две хапчета, за да се лекуваме – два парацетамола за една седмица.

ВЪПРОС НА АДВ.А.-Вентилация или климатизация  има ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. – Не, няма.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Х. оплаквал ли се от тежките условия в Затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. - Да оплаквал се е,  но няма кой да му обърне внимание.Има прозорци, ако е студено са затворени и дишаме влагате.Зимата  не е топло.  Две- три одеяла, това ни е спасението.Има две маси вътре в помещението. На проверката сме прави един до друг и запълваме стаята.На лафката продават храна, но не мога да кажа  на какви цени продават в сравнение с навън.

АДВ.А. - Нямам повече въпроси към свидетеля Н..

ПРОКУРОР Д. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната  зала свидетеля И.С.Н..

АДВ.А.- Нямам доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР Д.- Нямам доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ като взе предвид  обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна  намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА ОТ СПИСЪКА НА СВИДЕТЕЛИТЕ Д.Я.Г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.А. - Моля да уважите  претенцията на доверителя ми, като моля за присъждане на разноските за настоящето производство,  съгласно квитанцията  и адвокатското пълномощно.Ще представя писмени бележки в указан от Вас  срок.

ПРОКУРОР Д.- Считам претенцията за частично основателна,  претендираното  обезщетение за прекомерно завишено и  считам, че следва да се присъди обезщетение в размер на 1000 лева.

СЪДЪТ предоставя на страните 10 дневен срок  за представяне на писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:32 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: