ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и осми  ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1662 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СМАРТ ЕКС МЕДИЯ” ЕООД Х.Г.- редовно уведомен, се явява адв.Л.Ц., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ГР. БУРГАС редовно уведомен, не се явява,  изпраща за представител  ю.к. В. М.,  редовно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.        

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

         Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото с  входящ №10682/21.11.2016 година е постъпила  молба от назначеното вещо лице М.Д. за удължаване срока на изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза, тъй като й е необходимо да се запознае с съдебно-техническата експертиза.

         Съдът докладва, че по делото с  входящ №10757/22.11.2016 година е постъпила  молба от назначеното вещо лице С.Б.Т. за удължаване срока на изготвяне на съдебно-техническата експертиза, тъй като  му е необходима допълнителна информация.

         АДВ. Ц. - С оглед заявеното от двете вещи лица, да им се даде възможност да я изготвят. По повод допуснатия свидетел, с оглед изясняване на фактическата обстановка Ви моля да се разпита едновременно със събиране на впечатленията на експертите по делото. Моля да се разпита в следващото съдебно заседание.

Ю.К.М. - Да се даде възможност на вещите лица  да изготвят експертизите. Моля свидетеля да бъде изслушан след изслушване на съдебно-техническата /СТЕ/, тъй като неговите показания са свързани с изслушването на СТЕ.

          Съдът намира, че искането за удължаване на срок за изготвяне на назначените по делото експертизи е основателно, както и искането допуснатия по делото свидетел да бъде разпитан в следващото съдебно заседание,  в което ще бъдат изслушани  заключенията по назначените експертизи.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2017 година от 11.00 часа, за която дата  и час страните са уведомени.

Да се призоват  вещите лица по назначените експертизи.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: