ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 165 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бориел естейт“ ЕООД, редовно призован не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Й., н-к отдел Обжалване при дирекция „ОДОП“ Бургас, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000217001489-091-001/28.09.2017г., издаден от органи по приходите определени по реда на чл.18 ал.2 от ДОПК, и потвърден с решение № 288/18.12.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка.

Имам искане за събиране на доказателства чрез разпит на двама свидетели, които водим. Единият е управителя на доставчика „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД - К.Г.Г.и адвокат П.Б., който е син на управителя на жалбоподателя. С разпита им ще установяваме факти относно водене на преговорите за продажби на имоти и доколкото в решението на директора на дирекция „ОДОП“ е посочен П.А.Б., искаме да установим какви дейности е извършвал той.

Нямам други искания по доказателствата.

Относно административната преписка, в електронното досие има всички материали и ми е препратен линка, ако нещо не го е имало в интернет, не съм го сравнявала.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалба като неоснователна и недоказана.

Не възразявам да бъдат разпитани поисканите свидетели, но нека това не e в днешното съдебно заседание, защото желаем да се подготвим с въпроси, тъй като посочените свидетели са дали писмени обяснения в хода на ревизионното производство и същите са важни към установяване на фактическата обстановка по делото. Има множество факти и обстоятелства и бихме желали да имаме подготовка във връзка с уточняващи въпроси. Свидетелите нека да бъдат изслушани в следващото съдебно заседание.

АДВОКАТ Н.: Днес е първото съдебно заседание и ако не е подготвена ответната страна?

Държа да разпитаме свидетелите в днешното съдебно заседание, защото свидетелката, която водим, е излязла от работа, а парите на моя доверител, които държавата му дължи, са в банковата сметка, запорирани вече година и половина. Доверителят ми има и други собствени задължения и не може да си изплати собствените си задължения. Има една ревизия, после втора ревизия, и това продължава вече година и половина.  Доказателствените ни искания са само за разпит на свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля съдът да разпореди разкриване на банкова тайна на „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД. Ако е необходимо да се направим мотивирано искане, защото за разкриване на банкови тайна, Районен съд Несебър е отказал, защото не е мотивирано искането, а разкриването на банковата тайна е необходимо за изясняване на фактическата обстановка по делото. „Черноморски недвижими имоти“ЕООД е дружеството, за чиито задължения е вменено задължение на настоящия жалбоподател.

Относно свидетелите, запозната съм с фактическата обстановка, но подготовка за въпроси към свидетели е друго нещо и изисква време.

АДВОКАТ Н.: Ако разрешите тепърва да се правят доказателствени искания, моля да наложите санкция на ответника, защото лихвите текат и аз няма как да защитя клиента си. Аз съм адвокат, влизам в една инстанция. Парите на доверителя ми са депозирани, има 28 000 лихви начислени от НАП Бургас. Не казвам какъв ще бъде изхода от спора, но лихвите върху неговите задължения стоят.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да определите съвсем кратък срок.

АДВОКАТ Н.: Свидетелката работи в настоящия момент в община Айтос. „Черноморски недвижими имоти“ЕООД е заличен отдавна.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната приписка съгласно опис на л- 17-18., както и решение № 288/18.12.2018г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

 

Съдът счита, че искането за събиране на гласни доказателства чрез разпита на посочените от адвокат Н. двама свидетели е допустимо и касае събирането на относими доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на водените от жалбоподателя свидетели П.Б. и К.Г..

ДАВА възможност на ответника, в 7-дневен срок от днес, да представи доказателства във връзка с направеното искане за разкриване на банкова тайна.

 

Съдът въведе в залата и пристъпи към разпит на свидетелката К.Г.Г.

Сне самоличността на свидетелката, както следва

К.Г.Г., на 34 г., неосъждана, без дела и отношение със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Преди да станете управител на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД, с какво сте се занимавала, какво сте сработили и какво образование имате?

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Този въпрос няма отношение към делото.

ВЪПРОС на АДВОКАТ НАЙДЕНОВ: Как стана така, че станахте управител на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: По образование съм юрист, но не практикувам. Започнах като брокер на недвижими имоти при Теодора Павлова, която беше много добър брокер на „Адрес“. Като почнах при нея се беше отделила и започнах да работя като брокер и като администратор, пишех нотариални актове, взимах данъчни оценки, скици от кадастъра.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Как стана така, че станахте управител на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Предполагам, че някой от клиентите ме е препоръчал. Владея руски и английски език, клиентите ми имаха доверие и някой от тях ме е препоръчал. Тя (собственичката на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД ) се свърза с мен по имейл. Не съм я виждала. Не ми е казвала как е разбрала за мен, предполагам, че е някой от клиентите. Не знам от къде знае за мен.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Каква бяха нейните намерения? Какви бяха вашите задължения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Предложи ми да стана управител на фирма, в която тя искаше да инвестира, да купи имоти, да ги отдава под наем или да ги продаде евентуално с печалба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Дружеството закупи ли имоти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Закупи, мисля че през 2015 г., ако не се лъжа. Работихме, фирмата тръгна с надежда. Имотите давахме под наем, с надеждата, че може и да продава и реши да продава, защото пазара вече беше по-лош. Когато купуваше имотите, имаше доста клиенти и цените бяха по-високи, в един момент все по-трудно се намираха клиенти, падаха цените, нямаше запълняемост, туризма беше по слаб, и за това реши да прекрати дейността.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Колко години се отдаваха имотите и бяхте собственици на имотите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Мисля, че две лета се отдаваха под наем.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Как стана така, че извършихте сделката с жалбоподателя и къде и как стана връзката? Как решихте на тази фирма да продавате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Тя беше казала, че иска да продава. С П.Б. се познавахме, аз му върших услуги в Слънчев бряг, а той на мен в Бургас и оттам разбрах, че негова клиентка иска да купува. И му казах, че във фирмата, на която съм управителка, собственичката има апартаменти за продаване и искаше по-бързо да си свърши делата в България.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: А познавате ли г-н В.В., какъв е бил и с какво се е занимавал.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Той беше най-добрия брокер. Имаше доста клиенти, водеше клиенти. Имаше фирма за недвижими имоти в Москва, в Латвия, в България.

В България имаше офис в Несебър и във тази връзка водеха много клиенти и оттам се познавахме. Познавам го преди да стана управител, почти от началото, от както съм Несебър и Слънчев бряг, познавам го, беше един от главните брокери.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Знаете ли дали г-н В.В.имаше пълномощно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Той така работеше, това беше задължително за него. Ако искаш той да ти продава имотите, искаше задължително да има пълномощно, защото да може да подписва предварителни договори. Той има офиси в Латвия, в Москва и като идват клиенти, трябваше да се реагира на момента, изисквал е данъчни оценки и скици за имотите, такъв му беше стила на работа.

ВЪПРОС на СЪДА: Той ли преценяваше кой е най-удачния купувач?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: След като му дават пълномощно, те му гласуват доверие. Той преценяваше кой да е купувача. Предполагам, че те са си комуникирали, с мен не е уточнявал нищо. Предполагам, че със собственика на фирмата са обсъждали.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Дали този брокер ви свърза или частично го ползвахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Тук стана с П.. Той ми каза, че търси, аз му казах, че предлагам. Не сме ползвали услугите на В.В..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: В лично качество продадохте ли имот на „Бориел естейт“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Да, продадох собствен имот на „Бориел естейт“ ЕООД, имоти на моя фирмата, а не на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД. Това стана отново с контактите на П.. Те продължаваха да търсят, имах още два апартамента и ми беше изгодно да му ги продам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: В периода, в който бяхте управител на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД, продължихте ли да изпълнявате административни услуги?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Правих го за различни клиенти. Хората ни знаят, кой ще извади данъчна оценка, кой ще извади скица.

ВЪПРОС на СЪДА: В какво качество правихте тези услуги, като управител ли го правихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не като управител, а като брокер, който се занимава с недвижими имоти - подготвям нотариални актове, данъчна оценка, скица, това беше основното.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Познавате ли бащата на П.Б.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Запознахме се, не помня точно кога, мисля че при нотариуската.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Освен тези услуги сте извършвали и други. Някога със собственичката да сте коментирали за нейните бизнес дела, извън тези услуги, които касаят недвижимите имоти.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не, нищо такова не сме коментирали.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво правихте като управител на „Черноморски недвижими имоти“ЕООД ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Основата работа беше да давам под наем, да се занимавам с рентата и впоследствие да намеря купувач.

ВЪПРОС на СЪДА: Получавахте ли заплащане за това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Получавах заплащане за това.

ВЪПРОС на СЪДА: Като управител?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Като управител, за редовно свършена работа.

АДВОКАТ Н.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Когато Н.Д. ви покани да станете управител, фирмата беше ли регистрирана?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Тепърва щеше да се регистрира фирмата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие помогнахте ли за самата регистрация, ползвахте ли услугите на някой?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не помня, тогава, през този период, да съм регистрирала аз документи за фирми.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С какво се занимаваше тази фирма в България?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Тези апартаменти се даваха под наем,

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кога закупихте тези апартаменти, които впоследствие продавахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: През 2015г. мисля.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: От кого са закупени тези апартаменти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не помня от кого са закупени, много фирми са ми минали през главата. Собственичката ми каза да ги купя апартаментите, по имейла ми каза.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А заплащането как ставаше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Заплащането ставаше по банков път. Имахме счетоводство, предполагам, че те са ги движили плащанията. Счетоводството ни беше в счетоводна къща „Орион“.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вземала ли „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД заеми от други институции?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Може да е вземала, аз не съм се занимавала с тези неща. Ако съм плащала нещо, то това са текущи разходи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А за тези текущи разходи кой ви превеждаше парите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Имало е някакви пари по сметката.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кой оперираше с тези сметки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Онлайн банкирането го извършваше г-жа Н.Д..

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На Вас кой ви даваше пари за текущите разходи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Теглих от сметките.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имахте ли пълномощно да теглите пари от сметката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Аз и да съм теглила, съм теглила малки суми за плащане на данъчни оценки и скици. Сметката беше на името на дружеството. Легитимирах се като управител, за да тегля от сметките.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имахте ли пълномощно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не знам да съм имала конкретно пълномощно за това.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имахте ли друго пълномощно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не помня.

ВЪПРОС на СЪДА: Кой захранваше с пари тези сметки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не знам, предполагам, че тя си ги е захранвала.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Вие имахте ли достъп до електронното банкиране?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не, не съм имала достъп до електронното банкиране. Достъп имаше само собственичката.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Как ставаше ясно, че се банкира и вие трябваше ли да правите нещо при това банкиране.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: На мен ми се пращаше код, на СМС ми се изпращаше, че се осъществява банкиране. Банката ми изпращаше по имейла, на г-жа Нина също.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Казахте, че този  В.В.го познавате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Няма как да работиш в Слънчев бряг, да се занимаваш с недвижими имоти и да не го познаваш. Той беше тогава един от най-силните на пазара.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Работили ли сте в негови фирми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Да, работила съм с „Премиум пропърти“ЕООД.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Когато решихте да продавате имотите, публикувате ли обявите в някой сайт или в агенции за недвижими имоти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Мисля, че само с „Премиум пропърти“ ЕООД, защото той си държеше ексклузивни права, само той да си ги предлага тези имоти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: „Премиум прорпъти“ ЕООД обслужваше само вашата фирма ли, той обслужваше само тази фирма ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Да.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво се случи, когато решихте да продавате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Тя (собственичката), като реши да се продават апартаментите, аз се обърнах към него, да търсят купувач. Впоследствие с П.Б. така се случиха нещата, че не се стигна до посредничеството на „Премиум пропърти“ ЕООД.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Какво означава „ексклузивни права“?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: „Ексклузивни права“ означава, че имотите не са се давали на други агенции.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: П.Б. имаше ли нещо общо с „Премиум пропърти“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не са имали нещо общо.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: П.Б. ли ви намери продавач за тези 11 броя апартаменти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, той имаше купувач и за това ги подходихме така.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля П.А.Б..

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

П.А.Б., на 43 г., неосъждан, води дело с ответника, син на управителя на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Оспорвам ревизионен акт по повод извършена ми ревизия като физическо лице.

Баща ми Александър Димитров Б. е управител на жалбоподателя „Бориел естейт“ ЕООД.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Като какъв работите, в коя област на правото работи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Адвокат съм от 2008г., от Адвокатска колегия Бургас и работя основно с обслужване на клиенти, които купуват, продават недвижими имоти, регистрират дружества. Не се занимавам толкова с процесуално представителство, колкото с регистрация на български, чуждестранни, физически и юридически лица по повод покупко-продажба на недвижими имоти, регистрация, във връзка с извършване на търговска дейност.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Как стана регистрацията в регистъра на „Бориел естейт“ ЕООД и какви бяха контактите със собственичката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: През 2014 г. бях на изложение за недвижими имоти в Москва. Аз отидох там с цел да се запозная с клиенти, мои потенциални клиенти, и там се запознах с бъдещата собственичка на дружеството, което регистрирахме по-късно на територията на Република България, с цел инвестиция на имоти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Тъй като собственичката е кипърска гражданка, вие имате ли контакти с нея?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Преди да се регистрирам като адвокат, работих с дружества, основно кипърски, в Слънчев бряг, които купуваха основно земеделски земи, апартаменти. След 2-3 години продължавах да работя с тях. Впоследствие в гр.Бургас отворих кантора и продължих да обслужвам руски граждани, англичани, имам сайт в интернет, рекламирам се.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Познавате ли К.Г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: С К. се познавам от 2012 г. Познати сме, защото и тя работи в сферата с недвижими имоти и сме се срещали много често при нотариус, когато има изповядване на сделка, когато тя е идвала с клиенти, засичали сме се много пъти.

Вършил съм и също колегиални услуги. Понякога, като има клиент, който иска да му бъдат подготвени документи, тя се е свързвала - нещо за регистрация по Търговския закон на нейни клиенти или когато аз не мога да свърша нещо в Несебър, търсил съм съдействие от нея, търсил съм я за данъчна оценка, за скица и т.н. в Несебър.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Познавате ли В.В.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Горе-долу по това време се запознах и с него. Той е посредник при покупко-продажба на недвижими имоти, „Премиум пропърти“ ЕООД е фирмата му, аз му регистрирах това дружество в Република България. Той има такова дружество и в Латвия, брокер е, посредничи между купувачи и продавачи на недвижими имоти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Доста дружества, чуждестранни дружества сте регистрирали. И в какво се заключаваше вашата адвокатска услуга?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Моето участие е в подготовка на документи по различни сделки, вписване в Търговския регистър, промяна на адреси, промяна на управители.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Да сте участвали в търговски процес, консултации по преговори или други правни казуси, във връзка с бизнеса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Не, основно участвам в подготовка на сделки и изповядване на такива пред нотариуси. Обявявал съм годишни отчети на фирми. На година са около 100 или над 100 годишни отчети.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: С „Бориел естейт“ ЕООД как стана сделката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Когато се запознах с госпожата, тя изрази желание да инвестира в България за сумата до или около 500 000 евро. Искаше апартаменти и ме помоли за целта да намеря подходящи предложения и съответно, тогава започнах да търся и питах и колеги кой има нещо подходящо. Питах мои колеги, които имат дейност в областта на недвижимите имоти и тя се спря на това предложение, което дойде от „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Регистрацията на фирмата как стана, как стана така, че баща ви стана управител.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Госпожата познаваше мен, искаше аз да стана управител, но съответно, в дружество, което извършва търговска дейност аз няма как да съм управител, понеже съм адвокат и не мога да съм управител. Тя искаше да е доверено лице и реших, че баща ми е удачен случай за това, имам му вяра, няма да излъже, няма да злоупотреби, той е пенсионер и аз предложих, а тя се съгласи и реши, че е удачно.

ВЪПРОС на СЪДА: Кой взе решението да се купят тези 11 апартамента?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Собственичката – Е.Х.. Аз изпратих информация, снимки на тези обекти и на други обекти, информацията за цена, какво предлагат, местоположение, къде се намират обектите и какво реално се предлага.

ВЪПРОС на СЪДА: Как стана плащането.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Дружеството се регистрира, откри се сметка в „Булбанк“. Тя държеше единствено тя да извършва разплащането. Разплащането беше онлайн, като за целта, когато всяко плащане се извърши, се получаваше СМС на телефона на баща ми и аз изпращах този СМС на нея, за това, че е извършено плащането.

ВЪПРОС на СЪДА: Функцията на баща ви каква беше? 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Той беше мой клиент и аз, като мой клиент, да го обслужвам, да подготвям документите за сделки. Друга дейност не сме извършвали, освен закупуването на тези 11 апартамента, това дружество нищо друго не е правило.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: От К. да сте купували недвижими имоти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Да, същата госпожа купи имот, тъй като ѝ беше предложено, но не е българското дружество, а купи дяловете от друго дружество, с нейното дружество от Кипър. Кипърското дружество, собственост на жалбоподателката купи от К., което беше собственост на управителката на „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД, купи дружествените дялове на собственика на апартамента.

Е.Х.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Извършвали ли сте други адвокатски услуги по покупко-продажба, за които В.В.ви е помолил персонално?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Покрай него, той познаваше доста други граждани на Латвия, които притежаваха имоти, направи връзки с тях и аз ги обслужвах като клиенти, по търговския регистър на дружеството и такова обслужване извършвах.

ВЪПРОС на СЪДА: Дали жалбоподателят е упълномощавал В.В.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Бяхме изготвили пълномощно, за да може да се продават тези имоти от дружеството на В.В., но впоследствие, понеже това беше поискано от „Премиум пропърти“ ЕООД, за да могат по-лесно да преговарят и да сключват сделки, но впоследствие г-жа Х. прецени, че не е удобно и реши да го оттегли от пълномощие.

Упълномощен беше за имотите от „Бориел естейт“ ЕООД. Те бяха купени, с цел да се продават, до сега този В.В.много добре работеше, в смисъл имаше много клиенти, за това и много хора предпочитаха да работят с него. Той имаше такова изискване и искаше да му се дават пълномощни, но в крайна сметка г-жа Х. прецени, че са много големи правата му. 

ВЪПРОС на СЪДА: Той ли вземаше решения на кой да продаде?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Да, с това пълномощно, защото той имаше право да взима такива решения, и затова му оттеглиха пълномощията. Госпожа Х. просто каза, да си го приберем това пълномощно.

ВЪПРОС на СЪДА: Колко време разполага с тази упълномощителна власт?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Може би около месец.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Защо е регистрирано дружеството на този адрес?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Дружеството, след като г-жа Х. реши, че ще купи тези имоти, там го регистрирахме, защото щяха да са собственост на това дружество. Един от апартаментите записахме като седалище на дружеството, още преди са сме го купили. По принцип в Търговския закон, когато е регистрирано дружество, не се иска някакво потвърждение на адреса.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Когато бяхте на изложението в Москва, беше ли В.В.там?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: В.В.беше на изложението в Москва. Също бяха и много други, които работят в България и предлагат недвижими имоти, хора, които работят като посредници, създават контакти, купувачи,продавачи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С него там ли се запознахте, или го познавате от преди това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Познаваме се от началото на 2012г.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А там се запознахте с г-жа Х.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Да. Запознах се с много други клиенти, с други кипърски фирми, други, които искаха да купуват имоти в България и могат да ползват моите услуги, повечето които бяха, имаше всякакви - руснаци, англичани. На „Выставки“ в Москва, много хора имаше тогава.

После пазара малко западна и нямаше такъв интерес, но създават се контакти на такива места и съм създавал контакти, с много хора.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Обслужвали ли сте други фирми на В.В.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Не. Имаше регистрирано дружество, което нямаше дейност, може би там да съм оставял някакви отчети, не си спомням. „България роял пропърти“ май се казваше.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А обслужвал ли сте „Абава Инвестмънт“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Обслужвал съм по някои сделки за покупко-продажба на недвижим имот.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А „РТС Пропърти“ ООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Да, обслужван е.

ВЪПРОС на СЪДА: В какво се изразява обслужването?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Това са дружества, които притежават недвижими имоти. Съответно те ги продават тези недвижими имоти и моето обслужване е да подготвя документите за тези сделки. Пиша нотариални актове, кадастрални схеми вадя от кадастъра, данъчни оценки и такава подготовка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имате ли пълномощно от тези фирми и как ставаше заплащането ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: На някои от тях имам пълномощно, ако управителя оставя пълномощно, някои ги представлявам. Заплащането ми беше в брой.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Обслужвали ли сте „Ерих Риълти“ ООД, „Траста Комерсбанк“?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: От тези две фирми, първата съм я обслужвал, а за втората не се сещам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Освен с документите на тези две фирми, свързвали ли сте, когато става въпрос за купуване или продаване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Не, не съм се свързвал.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кой се занимаваше с тази брокерска дейност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Самите управители на дружествата се занимаваха с тази дейност.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Основно г-н В. ли се занимаваше със сделките?

АДВОКАТ Н.: Възразявам на този въпрос.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Не, г-н В. и съответно другите дружества. Не е основно г-н В. да се е занимавал с това.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кой ви намери, за да обслужвате тези дружества?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: След началото на 2012 г., след като се запознах с г-н В.В., имаше сделки с имоти, повечето от които бяха на латвийски граждани, и малко, по-малко се запознах и с другите клиенти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Специално за закупуването на недвижимите имоти от „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД как разбрахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: От управителката на дружеството разбрах, че искат да си продадат имотите и да си вземат инвестицията. От нея разбрах.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли кой е бил собственик на дружеството.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.: Впоследствие разбрах. В началото не знаех кой е собственик. Разбрах, че е кипърска гражданка собственичката, това разбрах.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси

 

Съдът   освободи свидетеля   от залата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: