ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1657 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Г.М. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Т., преупълномощена от адвокат С.К..

За ответника - в.н.д. началник РУП Царево не се явява представител, редовно уведомен. Постъпила е писмена молба, в която са изложени причините за неявяване на ответника в съдебното заседание.

 

Адвокат Т. - Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от А.Г.М. против Заповед №14-0302-000103/24.07.2014г. на началника на РУП гр.Царево, с която е наложена ПАМ- временно спиране на движение на МПС за срок до един месец, а именно- 30 дни.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Т. – Поддържам жалбата. Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Т. – Считам, че наложената от административния орган ПАМ е абсолютно незаконосъобразна, поради факта, че не е установено по надлежен ред, че е управлявал с концентрация от 0,5 на 1000, каквото е изискването на закона - чл.171, т.2 б.з от ЗДвП, предвид на което Ви моля да уважите жалбата и отмените заповедта за наложения ПАМ, като в случай, че уважите жалбата да ни присъдите съдебно-деловодните разноски и адвокатски хонорар.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: