ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1656 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.А., редовно уведомена, не се явава и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата В.К.К. в качеството му служител в Община Несебър, редовно уведомен, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по иска по ЗОДОВ Община Несебър, редовно уведомени, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Принудителна административна мярка, наложена с протокол №25 от 27.07.2014г. от В.К.К., служител на Община Несебър,  с която е разпоредено преместване на неправилно паркирал автомобил марка БМВ, рег.№ А-3008-ММ и иск по ЗОДОВ за заплащане на обезщетение в размер на 62лв., представляващо нанесени имуществени вреди, изразяващи се в заплащане на наказателна такса в полза на Община Несебър, както за заплащане на обезщетение в размер на 1000лв., за претърпени неимуществени вреди, ведно със законните лихви върху тези суми, считано от 27.07.2014г. до окончателно изплащане на сумите.

 

 

 

В предходното открито съдебно заседание на 07.11.2014г., съдът даде възможност на жалбоподателя да представи посочени писмени доказателства за днешно съдебно заседание.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         С оглед обстоятелството, че за днешно съдебно заседание няма доказателствени искания и жалбоподателят не се явява пред съда и не представя посочените медицински документи в предходно съдебно заседание, съдът намери, че следва да се приключи събирането на доказателствата, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Относно предприетата принудителна административна мярка считам, че същата е незаконосъобразна. От събраните по делото доказателства е видно, че не е налице необходимост от налагане на принудителна административна мярка, което не е установено с никакви доказателства. Считам, че наложената принудителна административна мярка е незаконосъобразна, а относно определения иск в размер на 62 лв., представляващ имуществени вреди, както и неимуществени, считам същите за частично основателни, като по отношение на неимуществените вреди не са събрани доказателства.

         Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: