ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести юли                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1653 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.43 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Джи Джи Би- А.А.” се явява адвокат Д..

За ответника Дирекция „Инспекция по труда” Бургас се явява се явява юрисконсулт Н..

 

Адвокат Д.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат Д.: Поддържам жалбата. Оттеглям направените с нея доказателствени искания. Нямам искания за събиране на други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и служебно изисканите от Административен съд Велико Търново решение № 78/23.03.2015г. постановено по адм.д.№574/2014 г. по описа на същия съд и решение № 4320/13.04.2016г. постановено по адм.д.№ 7297/2015 г. по описа на ВАС.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат Д.: Моля да уважите депозираната на вашето внимание жалба на основанията, подробно изложени в нея и с оглед приложените и приети писмени доказателства.

Юрисконсулт Н.: Моля да отхвърлите жалбата на ЕТ „Джи Джи Би – А.А.”. Считам, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за законосъобразност и правилност на дадените преписания с протокол № 1480/21.07.2014г. Безспорно установено е съществуване на трудово правоотношение между ЕТ „Джи Джи Би – А.А.” и Я.Г. Г., за което следва работодателят да обяви това правоотношение в ТД на НАП, което е първото предписание. Второто предписание е за смъртта на Я.Г., за което на работодателя е предписано да издаде заповед или друг документ за този факт и съответно да се подаде заявление в ТД на НАП, което е и третото предписание. Моля за потвърждение на предписанията за предотвратяване и отстраняване на констатираните мерки съобразно Кодекса на труда. Моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: