ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети октомври                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка А.а

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1652 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Д.А. –старши полицай при Зонално жандармерийско управление – гр.Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуален представител на жалбоподателя, с която не възразява да бъде даден хода на делото, поддържа жалбата, няма доказателствени искания. С молбата представя и писмена защита, в която излага съображения по същество на спора и списък на разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта е издадена законосъобразно. При установяване на лицето ние сме го отвели в Районно управление – гр. Несебър, където му е извършен тест за наркотични вещества. Резултатите са отразени в актове, които издава Пътна полиция. Аз констатациите, които са направени при проверката, съм отразил в докладна записка, която е представена по делото. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

За изясняване на факти, които са от съществено значение за спора, следва да задължи Началника на Районно управление – гр. Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото всички налични документи, съставени от служители на управлението по повод извършена проверка за употреба на наркотични вещества и управление на превозно средство след употреба на наркотични вещества на С.Р.С. на дата 17.06.2018 г. За яснота следва да се посочи, че лицето е било установено около 15:10 часа до автогарата в комплекс „Слънчев бряг” при спиране за проверка на лек автомобил „Субаро Легаци“ с рег. № СН 6922 АС.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Районно управление – гр. Несебър при ОД на МВР – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото всички налични документи, съставени от служители на управлението по повод извършена проверка за употреба на наркотични вещества и управление на превозно средство след употреба на наркотични вещества на С.Р.С. на дата 17.06.2018 г., който е бил установен около 15:10 часа до автогарата в комплекс „Слънчев бряг” при спиране за проверка на лек автомобил „Субару Легаци“ с рег. №СН6922АС.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на задължението в указания от съда срок ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2018 г. от 10:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: