ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1651 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Трипъл” ООД се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

Явяват се вещите лица С.А. и Щ.Н..

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът констатира, че не е изготвено заключението на допуснатата  съдебно-счетоводна експертиза.

 

Вещото лице А. – Моля да ми бъде предоставена допълнителна възможност да изготвя заключението.

 

 

Сне се самоличността на вещото лице, извършило съдебно-графичната експертиза, както следва:

Щ.К.Н., 63 г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Вещото лице Н.: Представил съм протокол и последващо заключение със сравнителен материал, които поддържам.

Адвокат М.- Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт Д. - Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-графическата експертиза и определя на вещото лице Щ.Н. за положения труд възнаграждение в размер на 200 лева, от които 160 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 40 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат М.- Няма да сочим други доказателства. Моля да се предостави възможност на вещото лице  по съдебно-икономическата експертиза да изготви заключението.

Юрисконсулт Д.- Няма да соча други доказателства. По възможността да се даде нов срок за изготвяне на заключението, предоставям преценката на съда

 

СЪДЪТ, като счете, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза е от съществено значение за изясняване на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015г. от 10.30ч., за които дата и час страните и вещото лице А. се считат уведомени

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: