ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 13.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети март                                   две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Р.М., редовно уведомена, се явява лично в съдебна зала.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., с представено по делото пълномощно от предходно съдебно заседание.        

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото. 

 

         Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ С.: Представям доказателства по списък относно дължимостта на сумите по справки към „В и К” от жалбоподателката. Представям доказателство за семейното положение на жалбоподателката и определение по административно дело № 2061 по описа за 2012 г. на Административен съд – Бургас, касаещо прекратяването на наемното правоотношение, което е самостоятелно основание за отказ да се определи жилищна нужда. Моля да приемете така представените доказателства.

 

 

 

         Съдът като взе предвид, че е допуснал представените в днешно съдебно заседание доказателства и след като намери, че същите са допустими и относими към предмета на спора

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис ведно със становище на ответния орган.

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.: Аз съм живяла в гр. Царево със съпруга ми. Живеем на семейни начала от 13 г. Аз съм напуснала блок 104. Имам комшии, свидетели, които могат да потвърдят това. Когато майка ми почина на 10.03.2008 г., аз тогава дойдох. По това време бях изгонена от Р., който е повторен съпруг на майка ми, както и сина му С. Р. М.. Мина малко време и той се ожени. Аз платих с детските си от майчинството тока. Водата не я бях платила, но през цялото това време консумативите са изразходвани от Р. М.. Той е от гр. Шумен. Беше довел майка си и сестра си.

Минаха се 2-3 седмици. Отидох да плащам наема и ми каза служителка на общината, че първо трябва да платя сумите за вода и след това ще ми приеме парите за наема. Искам да кажа, че 10 дни след като платих всичко, бях изгонена от апартамента. Остана ми само водата да платя. 

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че няма как да бъде определена група за жилищна нужда на жалбоподателката, тъй като видно от събраните по делото доказателства по отношение на същата са прекратени наемните правоотношения със Заповед № 2390/28.09.2012 г., което съгласно чл. 46 от наредбата на Общински съвет е основание за прекратяване на наемните правоотношения.

         Считам, че изложените в днешно съдебно заседание доводи се опровергават от представения по делото Констативен протокол от 16.11. 2011 г., съставен от служители на ОП „Общински имоти”, които са извършили текущ преглед на жилището и са установили, че М.М. ползва жилището в бл. 104, по отношение на което е прекратено наемното правоотношение.

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: