ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1648 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За оспорващия Областен управител на Област Бургас се явява юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена.

За ответника Общински съвет- Поморие не се явява представител, редовно уведомен.

 

Юрисконсулт Ж. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е образувано по повод постъпила заповед РД-09-35/01.08.2014г. на областния управител на област Бургас, с която се оспорва като незаконосъобразно приетото по т.26 от дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол 39/26.06.2014 решение № 1039.

 

Юрисконсулт Ж. – Поддържам оспорването на областния управител. От направената справка по делото се установява, че не е представена преписката по взимане на процесното решение, моля да се задължи Общински съвет Поморие да представи пълната преписка по оспорения административен акт.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към оспорването писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника - Общински съвет Поморие да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения акт.

 

СЪДЪТ с оглед събиране на необходимите и относими доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2015г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: