ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1647 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.В., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Г. от ВАК, с представено пълномощно, находящо се на лист 92 от административно дело № 6852/2014г. по описа на Административен съд София-град.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно призован, представлява се от младши юрисконсулт Т.Ч. с представено пълномощно, находящо се на лист 12 от делото.

 

 

СВИДЕТЕЛИТЕ К. С. Г. и С.Д.З. – редовно призовани, явяват се лично. Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са по делото от ответника заверен препис от двете преписки по дисциплинарните производства, водени срещу В.В., заверен препис от заповед за работното време на служителите в затвора Бургас към 31.12.2012година и Инструкция на пост №14, актуална към 31.12.2012година  и заповед №227/27.11.2012година на началника на Затвора Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: Запознат съм с представените доказателства, с докладваната в днешното съдебно заседание писмо. Не възразявам да се приемат като доказателства по делото.

Поддържаме искането за изискване на справки от трите мобилни оператора, като уточнявам, че въпросите ми касаят кои са абонатите на посочените мобилни телефони и други въпроси не ме интересуват.

Заявявам, че отвън са двамата призовани свидетели и моля да бъдат разпитани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се приемат представените доказателства. Да се разпитат свидетелите днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на свидетелите, които бяха въведени в съдебната зала.

Снема самоличността им, като ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК,

 

К. С. Г.- . НЕОСЪЖДАН, български гражданин, без родствени връзки със страните и без съдебни спорове;

 

С.Д.З. - . НЕОСЪЖДАН, български гражданин, без родствени връзки със страните и без съдебни спорове.

 

ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г., като свидетеля З., беше ИЗВЕДЕН от съдебната зала.

 

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.:*** от 14 години. От 4 години съм командир на отделение. Познавам В.В. като колега. Когато започнах да работя преди 14години в Затвора, В. беше вече служител на затвора. В. последно заемаше длъжност надзирател. Той ми беше подчинен. Бяхме в едно отделение, аз му бях командир, докато го освободиха от работа. Нямам спомен кога го освободиха от работа, но може би преди повече от година. Освободиха го във връзка с това което се случи на 31.12.2012година. На тази дата бях на работа. На 31.12.12година, доколкото си спомням, В. беше на втория етаж, където има два поста и В. беше на единия от тях, но не си спомням на кой точно пост беше.

Аз пускам надзирателите да излизат само за времето когато е за храна - да отидат на стола, който е извън затвора. Извън затвора има и магазинче, но като ги пускам не знам дали отиват на магазинчето отсреща или на стола. В. не ме е питал за да отиде на стола, защото аз ги инструктирам кой кога може да отиде да обядва. Това е за всеки един, не само за В.. Аз им казвам, кой кога да отиде на обяд.

На 31.12.12година още сутринта съм казал кога трябва да отиде В. да обядва, казвам окоро половин час по-рано. На 31.12.12година не си спомням кога съм му казал да отиде да обядва. Никой не може да отиде да обядва без аз да съм му казал предварително. Говорим за надзирателите в Затвора Бургас.

По правилник имат 30 минути за обяд, но правим компромис до 35-40 минути. Обикновено на поста на който надзирателя отива да обядва, ако  имаме хора пращаме друг човек, който да го смени, а ако не, тогава остава единия човек, който да съвместява двата поста на втория етаж и после се разменят.

Аз също съм ходил на това магазинче, което се  намира извън затвора. То е за хранителни стоки. Там ходят и си купуват храна, тези които не желаят да се храня в служебния стол. Купуват си и се прибират в затвора, където си имаме стаичка и хапват там. 

Не мога да кажа дали В. първо е отишъл да обядва в стола или в магазина, или само в магазина е ходил без да се храни в стола на 31.12.2012година.

На 31.12.2012година разбрах, че с В. има проблеми, когато ме извикаха моите началници в стаята за адвокатски свиждания.  Там беше В. с двама оперативни, които в момента са отвън пред залата. В стаята имаше една маса и сложено на нея две бутилки от 0.500 гр., като ми казаха, че това е алкохол. Имаше пари и два телефона. В., не си спомням какво точно каза, дали е само негов алкохола или ставаше дума за парите и един или двата телефона, които също каза, че са негови. Те разговаряха там, питаха го нещо, дали има други неща.

Не мога да кажа с кого е сменен В. на поста този ден, но той остана в тази адвокатска стая. След това мисля, но не съм сигурен, че отиде в стаята на оперативните да пише нещо.

Докато ми е бил подчинен В. не съм му налагал наказания, няма дисциплинарни нарушения.

Бутилките, които бяха на масата не съм ги помирисвал, оперативните казаха, че е алкохол.

Знам, че В. не е на работа във връзка с този случай, заради това че е взел алкохол на 31.12.2014година.

 

АДВОКАТ Г.: За последните година и половина след задържането, две г-н В. беше ли първоначално отстранен и после възстановен?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Първо го нямаше, после се върна, но не знам каква е причината, дали освободен или отстранен от началството на затвора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: На 31.12.2012година столът работи ли?.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Възможно е да работил столът или да не е работил, не мога да си спомня. Много е вероятно да не е работил, защото в празнични почивни дни обикновено не работи. Обикновено ни уведомяват с бележки, че няма да работи, но не си спомням за 31.12.2012година дали стола е работил или не.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: В колко часа започвате да ги пускате на обяд? Първият служител в колко го пускате на обяд и този на пост 14 в колко часа ги пуснахте на 31.12.2012година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Горе-долу към 11-11,15 часа започва обядът. По различно време ги пускам всеки път за различните постове като за конкретната дата не мога да кажа в колко часа съм ги пуснал от пост 14.

Може и в 11.00 часа да бъде пуснат за обяд надзирател. Когато преценя, че в 11.00 часа имаме възможност, а в 12.00 ще е трудно, тогава ги пускам в 11.00 часа. Обядът за цялото отделение е в интервала от 11.00 часа и понякога до 13.30 часа, като ги пускам по етапно.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля Г..

 

Съдът освободи свидетеля Г., който напусна съдебната зала и беше въведен свидетелят З..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля З..

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: В момента не работя. Не познавам В.В.. Не съм пребивавал в Затвора Бургас. Не съм работил в ГД”Изпълнение на наказанията”. Не знам какъв е предмета на настоящото дело.

Мога да кажа настоящия си тел номер - ***. Имал съм и друг мобилен номер, но не мога да го кажа, защото не си го спомням. Той също беше към Виваком. И сегашният ми номер пак е на Виваком. Ползвал съм и номер на Глобул, като към 2012 година мисля, че бях с номер на оператора Виваком. 

Познавам М.К.. Последно го видях, мисля, че 2001-2002година, но не съм сигурен. Някъде там, не поддържаме близки отношения.

Ходил съм до Затвора Бургас на свиждане на приятел. Последно съм ходил преди една година. Първо моя приятел беше в затвора и после го преместиха в Строител. И на двете места съм ходил.

На 31.12.2012година не съм ходил в Затвора на свиждане, но не мога да се сетя и къде съм бил на тази дата.

 

АДВОКАТ Г.: Бихте ли казали на съда, колко време сте имали този телефон за Виваком, който казахте, че сте ползвали през 2012година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Към три години съм имал мобилен номер на Виваком преди 2012година. На Глобул услугите съм ползвал много отдавна, има 6-7 години. Едновременно не съм бил на двата оператора.

 

АДВОКАТ Г.: Някакви контакти с М.К., поддържахте ли през годините?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Запознахме се с М. през 2001-02 година на плажа. След това не съм се чувал с него и не съм имал връзка с него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: На 31.12.2012 година давали ли сте показания пред разследващ полицай Р.М.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Давал съм показания на тази дата за В.В., тъй като хванаха това лице пред затвора. Аз имах среща там, защото М.К. ми се обади да занеса пари, ракия и един телефон до затвора. Някой друг човек като попа го знам, той ми се обади като бях пред затвора, за него били тези работи.  Това беше на 31.12.2012 година. М. ми се обади и ме помоли, да отида да занеса нещата до затвора. Не знам как е уговорена срещата, сигурно са имали среща или разговор с М. и са се разбрали двамата, а М. ме помоли да занеса тези работи. Тъй като сметнах, че не е редно и имам приятел който работи в полицията, споделих с него. Той каза, че е незаконно да нося телефон, алкохол и пари. Парите мисля, че бяха 200лева. Този на който трябваше да занеса нещата го знам като „Попа“, не му знам имената му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Спомняте ли си часа, в който отидохте пред Затвора?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не мога да си спомня точно колко часа беше, но мисля че беше преди обяд. Отидох и зачаках. Попът ми и звънна и пита „Там ли си”, и аз „Да” и той каза „Ей, сега ще излезе човекът” и дойде един старшина и ме пита „Това ли са за попа работите” и ги взе.

Аз си стоях както е бързото хранене „33”, на ъгъла има един магазин и стоях там, с една чантичка и чаках. Като дойде старшината преброи парите, видя какво има в чантичката, взе ги и се разделихме.

Ако го видя старшината ще го позная.

 

ЮРИСКОНСУТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Г.: С кого дойдохте в съда?. Кой Ви придружава от вън?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Приятелят ми М. е отвън. Той е полицая на който споделих, че трябва да занеса неща в затвора, а другия не го знам. Случайно се засякохме в съда.

 

АДВОКАТ Г.: Кой Ви ги даде тези вещи и пари за да ги занесете в Затвора?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Парите ги осигури М., телефонът също той, но ракията мисля че аз, но не съм сигурен. Мисля, че повечето работи М. ги осигури.

 

АДВОКАТ Г.: Всеки ден ли предавате вещи на някой си, че да не си спомните кой Ви ги е дал или Вие сте ги осигурили?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не си спомням ракията дали аз съм я осигурил.

 

АДВОКАТ Г.: Къде се срещнахте с М. да Ви даде вещите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Срещнахме се пред полицията и с протокол ми ги даде - вътре в Дирекцията. Аз му се обадих на М. и му казах, че няма как да му осигуря тази сума пари която ми искат.

Преброихме парите чрез протокол, присъстваше някаква жена при предаването на парите. Това стана някъде около 10.00часа. После се разделихме с приятеля ми М.. Тези неща бяха в торбичка, най- обикновена найлонова тъмна торбичка, не беше прозрачна. Като ми ги предадоха излязох от полицията сам и тръгнах към затвора с рейс №211, който отива до затвора. За половин час се стига до затвора с автобуса. Не си спомням дали ми се наложи да чакам на спирката за автобуса.

Попът ми звъня 10-15 минути преди да излезе човекът да вземе нещата. Той ми звънна няколко пъти, дали съм пристигнал, аз казах „Да, долу съм и чакам”.

 

АДВОКАТ Г.: С М. се познавате от доста години, имате ли му мобилния му телефон?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: М. ми е съсед и случайно се видяхме.

 

АДВОКАТ Г.: Колко дена преди 31.12.2012година, Ви се обади М.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Мисля, че около два дена преди това се обади М., каза че има един приятел в бургаския затвор и ме помоли, че е Нова година да му занеса алкохол, пари и телефон. Не мога да си спомня кога видях М. след това, но като го видях споделих с него за това което са ме помолили и той ми каза ела на 31.12.2012година, аз ще ти дам нещата.

 

АДВОКАТ Г.: Имате ли мобилния телефон на М.? Знаете ли телефонния номер на М.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Нямам му телефона на М.. Телефонния номер на М. също не го знам.

 

АДВОКАТ Г.: Лицето „попа“ от какъв номер Ви се обади?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не мога да отговаря от какъв номер ми се е обадил.

 

АДВОКАТ Г.: Колко пъти през този период от два дена сте се чували с М.? А колко пъти с Попа? А деня преди да предадете вещите колко пъти сте се чували с М.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Чували сме с него, но не мога да кажа колко пъти през този период.  Един единствен път съм се чувал с попа през този период до 31.12.2012година. Не знам колко пъти съм се чувал предния ден с М..

 

АДВОКАТ Г.: След като предадохте вещите какво стана?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: След като свърших работата пред Затвора, качих се на автобуса и М. ми звънна и каза да сляза на полицията, защото трябва да ме разпитат.

 

АДВОКАТ Г.: Къде ги предадохте вещите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: До затвора има заведение за бързо хранен „33”, там на ъгъла бях и там се появи лицето и предадох нещата.

 

АДВОКАТ Г.: След този случай старшината виждал ли сте го? Показвали ли са Ви снимки? Правили ли са опити за разпознаване?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не съм го виждал. Дори и като трябваше да отида да дам показания след като предадох нещата не съм го виждал. Нямаше го там.

Не са ми показвали снимки, не са правили опити да го разпознавам старшината. В полицията ме разпитаха, в дирекцията и после си тръгнах.

В полицията ме разпитаха, имаше съдия, една жена – следователка мисля, М. и аз.

 

АДВОКАТ Г.: Номера на Виваком на Ваше има ли беше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Договорът с Виваком си беше на мое име.

Знаех само, че М. е полицай, не ми е казвал конкретно какво работи в полицията.

 

АДВОКАТ Г.: От къде Ви има номера М., след като номера през 2001 година е различен от този сега?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Запознах ме се с М. през 2001-02година на плажа и после не сме поддържали връзка. Не мога да кажа как се е свързал с мен през 2012година, но той ми се обади. Не ми е казал откъде се е обадил. Помоли ме да занеса тези неща в затвора. Не знам къде се намира М. към настоящия момент.

 

АДВОКАТ Г.: Колко пъти сте се срещали с лицето М.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не сме се срещали, даже не го знам от къде е, дали е от София или Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: Казахте, че имате приятел, който е лежал в затвора Бургас, ще му кажете ли имената?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Този приятел е вече на свобода. Отказвам да кажа имената му, не виждам нужно за делото да казвам имената му. Не се казва М. и не се казва М..

        

АДВОКАТ Г.: Нямам повече въпроси.

Моля да се изиска справка от Виваком за номер ***, на кое име е бил, чия собственост и за какъв период от време. Да се изиска справка  от Мтел за номера *** и *** чия собственост са към 31.12.2012година. Същевременно моля, да ми бъде дадена възможност след постъпването на тези справка да направя доказателствено искане за установяване на конкретните телефонни разговори провеждани от свидетеля З. и М. И.В. до трите мобилни оператора и какъв телефон номер има. Същевременно ще искам и разпечатка на четирите номера, след установяване на номера на В. за периода от 25.12.2012година от 31.12.12 година. Заявените доказателствения искания са във връзка оспорване на свидетелските показания на З. дадени днес пред съда.

Искам, във връзка дадените показания пред съда, да бъде призован в качеството си на свидетел М. Н.К. от затвора Белене който ще установи обстоятелството дали въобще се познава и контактувал със З. на въпросните дати.

Нямам други искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не се противопоставям на доказателствените искания.

Нямам доказателствени искания към момента.

 

По доказателствените искания направени в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя съдът  приема следното:

Исканията заявени в  днешното съдебно заседание от адвокат Г. касаят установяването на факти релевантни за настоящото производство и с оглед преценка достоверността на свидетелски показания събрани в днешното съдебно заседание.  В този смисъл съдът счита, че следва да бъдат допуснати изискани справки от Виваком като предоставя възможност на адвокат Г. с писмена молба с препис за „Викаком” АД, в 7-дневен срок от днес да изложи въпросите на които иска да му се отговори, както и разпечатките които искат да бъдат представени за съответните номера от съответните оператори.

По останалите доказателствени искания съдът ще се произнесе след постъпването на съответната справка от Виваком АД.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА да бъдат изискани справки от „Виваком“ АД, като предоставя възможност на адвокат Г., с писмена молба с препис за мобилния оператор, в 7-дневен срок от днес да изложи въпросите на които иска да му се отговори, както и разпечатките които иска да бъдат представени за съответните номера от този оператор. УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не представи в срок молба за изискване на информация, ще се приключи събирането на доказателствата и делото решено с оглед наличните към момента такива.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание за 29.04.2015г. от 13.30часа, за когато страните да се считат за уведомени от днес.

 

При постъпване на молба от адвокат  Г., делото да се докладва в закрито заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.15 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: