ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1646 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Я.С., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Ч., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ П.Д.П. – полицай в Четвърто РУП Бургас, командирован в РУП Несебър, редовно уведомен,  се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 404 от 22.07.2014 г., издадена от П.Д.П., полицай в 04 РУП Бургас, командирован в РУП Несебър, издадена на основание чл.72, ал. 1, т.1 от ЗМВР.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед, като след указание на съда РУП Несебър представи заповедта, с която ответникът е бил командирован. В жалбата е направено искане да бъде задължен Началникът на РУП Несебър да представи и копие от преписките по всички задържания на жалбоподателката за периода м.юни-м.юли 2014 г. и извлечение от регистъра за вписване на заповедта за задържане, по които съдът не се е произнесъл, тъй като не е посочено какви обстоятелства ще се доказват с тях, а освен това в представеното по делото писмено становище на ответника П. е посочено, че жалбоподателката за периода 21.06.2014г.-22.07.2014г. е била задържана на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР общо пет пъти, т. е. е налице признание от ответника на твърдения от жалбоподателката факт, че през периода е била задържана няколко пъти.

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата. Оспорвам изцяло заповедта за задържане.

По отношение на доказателствата, които съм поискал с жалбата, оттеглям искането си. Други доказателства няма да соча.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Поддържам заповедта, която съм издал. Оспорвам жалбата срещу нея. Оспорвам и хонорара на адвоката, считам че е висок.

Всичко е приложено по преписката, няма да соча доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените писмени доказателства в административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ч.: Уважаеми административен съдия, моля да отмените заповедта за задържане спрямо жалбоподателката като неоснователна и незаконосъобразна по изложените в жалбата съображения. Считам че представената заповед за задържане на по-късен етап по делото е била антидатирана, тъй като нямам доказателства в тази насока. Аз съм бил в 15:00 часа на 22.07.2014 г. лично и заповед не ми беше предоставена от нито един от полицейските служители по отношение на задържането на доверителката ми и в нея също нямаше такава. С оглед на гореизложеното моля да отмените тази заповед като незаконосъобразна. Моля за присъждане на разноските.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Смятам че заповедта ми е законосъобразна и съм имал достатъчно основания да задържа лицето, понеже е криминално проявена и извършва платена любов, като претекст платена любов, а всъщност кражби от чужди туристи. По време на инструктажа при работата дежурният ни даде описания на лице, извършило кражба на мобилен телефон. Същото лице отговаряше на описанието и това беше жалбоподателката, поради което я задържахме.

АДВОКАТ Ч.: Твърдя че в периода, за който е задържана доверителката ми, с нея не е провеждано нито едно процесуално следствени действие.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Аз съм свършил моята работа да задържа лицето, отговорност е на други полицейски служители да извършват процесуално-следствени действия.

 

Съдът ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: