ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 25.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1643 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.П.Г. - редовно призован, не се явява. За него - адв. Д. с пълномощно по делото.

         Ответникът Я.Г.А. – разузнавач 6-та степен в сектор ППОИ, ОДМВР Бургас - редовно призован се явява лично.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.Г. против заповед за полицейско задържане, с която жалбоподателят е бил задържан на 18.07.2016 г. от ответника.

 

         Адв. Д.: Поддържам жалбата. Отказвам се от доказателственото искане за разпит на двама свидетели. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Д.: За да отстраним евентуалните неясноти при произнасянето, моля, да отговорите на следния въпрос: Заявено е в жалбата, че жалбоподателят към датата на задържането си е бил таксиметров шофьор на трудов договор към „Съншайн 2015” ЕООД. За да започне работа жалбоподателят се е снабдил с всички изискуеми по закон документи, сред тях включва ли се това удостоверение, за което се твърди от органите на МВР, че е неистински документ?

 

         Адв. Д.:  Категорично трябва лицето да притежава такъв документ, за да осъществява таксиметрова дейност.

 

         СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка представена по делото, съгласно описа на л. 14 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да отмените атакуваната от нас заповед за полицейско задържане. Категорично от представените доказателства не може да бъде направен извод, че доверителят ми е осъществил състава на чл. 316 от НК като е използвал документи с невярно съдържание и е бил задържан. От представената на Вашето внимание Докладна записка № 251р-19656/18.07.2016 г., изготвена от А.Ф., са изброени вътре лицата по отношение на които има данни, че са използвали именно такива документи. Посочени са имена, ЕГН, търговски дружества и автомобили, които управляват. Доверителят ми не фигурира в тази докладна. Не е било налице  законовото основание да му бъдат ограничени правата с атакувания от нас административен акт. Други доказателства не са представени, за да можем да направим извод, че евентуално той може да е извършил инкриминираното деяние по чл. 316 от НК. Поради тези съображения поддържам всички изложени в жалбата основания, в частност без компетенцията на служителя. Представени са надлежни документи в тази насока. Всичко останало може да обоснове извод за отмяна на атакувания индивидуален административен акт.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: На фирма „Съншайн 2015” ЕООД се водят три таксиметрови автомобила. След извършените справки в МВР се установи, че шофьорите нямат издадени удостоверения от ДАИ за това. След като бяха открити автомобилите, шофьорите, които ги управляваха, бяха поканени в МВР и бяха извършени беседи и всеки от тях беше помолен да изчака докато бъде извършен оглед на автомобилите. За това, че бяха привикани, им бе изготвена заповед за задържане, но същите бяха задържани за по-малко от 24 часа. Жалбоподателят отказа лекар и адвокат и лично аз смятам, че няма превишаване на правата от моя страна. Моля жалбата да бъде отхвърлена.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: