ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1642  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.О.Г., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на О.О.Г. против заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0769-001556/14.06.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, с която му е наложена ПАМ по чл.171, т.4 от ЗДвП – изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№8046/31.07.2017г. от ответника, в което се заявява че НП №4365/07.08.2012 и НП №299/23.10.2002г. издадени от Сектор „ПП“Сливен, до момента нямат получен отговор от съответното ОД на МВР, като  Наказателните постановление от 2003г. и 2005г. са унищожени. Приложено е писмо рег.№1228р7184/26.06.2017г. във връзка унищожаването на НП №473/06.04.2007г. издадено от Първо РУ на ОД на МВР Стара Загора.

 

С разпореждане от закрито заседание от 07.09.2017г. съдът е задължил ответника да представи копие от НП №436/07.08.2002г. и №6299/23.10.2003г. издадени от сектор ПП-Сливен. Съобщението е получено от ответника на 14.09.2017г., като в указания срок, разпореждането на съда не е изпълнено.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и ответника писмени доказателства.

 

ПОВТОРНО задължава ответника в 3-дневен срок от уведомяването, да представи заверени копия от НП №436/07.08.2002г. и №6299/23.10.2003г. издадени от сектор ПП-Сливен, като в случай, че същите не са налични следва изрично да уведоми съда за това.

УКАЗВА на ответника, че при непредставяне на посочените доказателства в следващото съдебно заседание, съдът ще приключи събирането на доказателства и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2017г. от 9,50ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: