ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 163 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бългериан бизнес проджект“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Бългериан бизнес проджект“ ЕООД против ревизионен акт №Р-02000216007964-091-001/25.09.2017г. издаден от началник сектор при ТД на НАП и главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, в частта в която е потвърден решение № 4/03.01.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП“ гр.Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Представям писмени доказателства под опис, които моля да приемете. Представям ги с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Да се приеме административната преписка. Представям доказателства от „Борика“АД банкови услуги за квалифицираните подписи на лицата подписали РА, ЗВР. По отношение на представените от адвокат Н. в днешното съдебно заседание доказателства, моля да ми предоставите срок да се запозная със същите, след което да бъдат приети по делото.

        

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на ответника да се запознае с доказателствата представени в днешното съдебно заседание от адвокат Н. и изрази становище в следващото съдебно заседание, когато съдът ще се произнесе по тяхното приемане

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2018г. от 10.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: