ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1637 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят С.Н.Д. - редовно призована, се явява лично и с адв. В. – представя пълномощно.

         За ответника – директора на ТП на НОИ Бургас - редовно призован, се явява юк. Ч. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

Адв.  В.: Да се даде ход на делото.

 

Юк. Ч.: Правя възражение за недопустимост на жалбата. Считам, че не е спазен 14-дневния срок за обжалване.

 

По направеното възражение за недопустимост на жалбата, съдът констатира следното: преди даване ход на делото е изискана справка от пощенския оператор, относно факта на връчване на административния акт и освен това, с оглед проверката на твърдените факти, съдът е допуснал до разпит един свидетел на жалбоподателя при довеждане, както и е призовал свидетеля Б.П..

Проверката на допустимостта на жалбата изисква приемане на представеното доказателство и изслушване на допуснатата свидетелка. Затова, съдът ще се произнесе по направеното възражение, след даване ход на делото и събиране на доказателства, относно своевременното или неосвоевременното подаване на жалбата.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В залата са въведени свидетелите.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

 

Б.П., гражданин на Полша, на 55 години, неосъждана, със средно образование, безработна.

 

А. ЛЮБОМИРОВ Ш. на 27 години, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, работи като шофьор, познат на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Обещавам да  говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Обещавам да говоря истината.

 

От залата беше изведен свидетелят Ш..

 

В залата остава свидетелят П..

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Заявявам, че разбирам добре и говоря добре български език. От 23 години живея в България.

 

ВЪПРОСИТЕ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ П.:

 

ВЪПРОС: Работила ли сте за пощенски оператор „М и БМ Експрес” ООД?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: През 2016 г. работихте ли за този пощенски оператор?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: В какво се изразяваше работата Ви?

 

ОТГОВОР: Получавам пратки от фирмата и ги разнасям в гр. Ахелой.

 

ВЪПРОС: На 14.07.2016 г. доставили ли сте пратка на С.Н.Д. на адрес ***?

 

ОТГОВОР: Не си спомням. Спомням си, че беше летен  ваканционен месец. Веднъж ходих на адреса на ул. „Рила”, обаче никой нямаше вкъщи. После, през някой следващ ден, ходих в училището в гр. Ахелой, защото знам, че там работи майката на С. и исках да дам на нея писмото, което беше адресирано до С., обаче, нейни колежки ми казаха, че жената е в отпуск и ми казаха, че С. работи в клуба, който се намира в близост до училището. От училището отидох в клуба да потърся С., обаче клубът беше затворен. Срещнах едно момче пред клуба и той ми обясни, че С. ще бъде на следващия ден. Имам навик, когато останат в края на седмицата пратки, в петък да ги разнеса всичките. Следващия ден беше петък и отидох да й дам писмото. В петък се срещнах със С. и й предадох писмото. Не помня нито датата, нито месеца, знам, че беше петък, края на седмицата.

 

ВЪПРОС: По какъв начин извършихте връчването?

 

ОТГОВОР: Казвам „нося ти пратка”, от НОИ май беше. Показах и писмото, помолих я да ми разпише обратната разписка и това беше.

 

ВЪПРОС: По принцип, след като връчите пратките за съответния ден, как отразявате това връчване - в някакви компютърни програми или в регистри?

 

ОТГОВОР: Когато се прибирам в къщи, обработвам протокол. Всеки ден обработвам такива протоколи и ги изпращам обратно към гр. Бургас.

 

ВЪПРОС: Случвало ли се е да не обработите пратка, която сте връчили през съответния ден?

 

ОТГОВОР:  Мисля, че не.

 

ВЪПРОС: Когато връчвате пратката, кой пише датата на получаването върху нея?

 

ОТГОВОР:   Аз.

 

ВЪПРОС: Получателят подписва ли се във Ваше присъствие?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Вие подписвате ли се след получателя, или се подписвате в друг момент?

 

ОТГОВОР: Когато ги обработвам вкъщи, гледам всичко да е попълнено и подписано.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля известие за доставяне на регистрирана пощенска пратка (л. 12 от делото).

 

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Подписът в частта „доставил”, Ваш ли е?

 

ОТГОВОР:  Да, мой е.

 

ВЪПРОС: Вие ли сте написали датата на това известие?

 

ОТГОВОР:   Да.

 

ВЪПРОС: Този текст „С.Н.Д.”, Вие ли сте го написали?

 

ОТГОВОР:  Не, това го написа С..

 

Свидетелят се върна обратно на банката за даване на показания.

 

Адв. В.: Освен известието за доставяне, някъде другаде пишете ли датата на връчване на писмото?

 

ОТГОВОР: С. трябва да се разпише на два документа – на  разписката и на протокола. Протоколът идва заедно с писмата. Протоколът се подписва от особата, която получава писмото.

 

Адв. В.: Тя ли се подписва на този протокол?

 

ОТГОВОР: Тя се подписва. Когато се прибера в къщи, аз оформям протокола.

 

Юк. Ч.: Нямам въпроси.

 

Свидетелката напусна залата.

 

 

 

В ЗАЛАТА Е ВЪВЕДЕН СВИДЕТЕЛЯТ Ш..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. В. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Ш.:

 

ВЪПРОС: Спомняте ли си да сте виждали госпожата, която излезе от залата, да е връчвала писмо на С.?

 

ОТГОВОР:  На 14.07.2016 г. видях г-жа Б.П.. Познавам я по външен вид - град Ахелой е малък град. Срещнах я в кафето, което не работеше. Тя търсеше С.. Аз й казах да дойде утре, защото днес кафето не работи.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Ч.: Как точно помните, че това е станало на 14.07.2016 г.?

 

ОТГОВОР:  Спомням си, че имах два почивни дни - на 14.07.2016 г. и на 07.08.2016 г.

 

Юк. Ч.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Ш.:

 

ВЪПРОС: Какво правихте на 14.07.2016 г.?

 

ОТГОВОР: На работа бях.

 

ВЪПРОС: Какво точно работихте?

 

ОТГОВОР: На повикване съм и не мога да кажа какво съм правил.

 

ВЪПРОС: До колко часа работихте на 13.07.2016 г.?

 

ОТГОВОР:  Също не мога да кажа.

 

ВЪПРОС: На 15.07.2016 г. какво правихте?

 

ОТГОВОР:  Също съм бил на работа.

 

ВЪПРОС: В колко часа започвате работа?

 

ОТГОВОР: Не знам от колко съм започнал. Свършил съм сутринта.

 

ВЪПРОС: С кого се срещнахте на 15.07.2016 г.?

 

ОТГОВОР:  Нямам спомен.

 

ВЪПРОС: На 14.07.2016 г. с кого се срещнахте сутринта?

 

ОТГОВОР:  Сутринта не се срещнах с никой. Отидох на тренирам и на връщане срещнах Б.П..

 

ВЪПРОС: Къде срещнахте Б.П.?

 

ОТГОВОР:  В кафе „Олимп”, по-точно пред кафе „Олимп”, понеже беше затворено.

 

ВЪПРОС: Друг освен Вас работеше ли тогава в кафе „Олимп”?

 

ОТГОВОР: Аз не работя в кафе „Олимп”.

 

ВЪПРОС: Как си обяснявате, че Б. точно Вас попита за С.?

 

ОТГОВОР:  Кафето има външен бар, който не работи. Там слагаме ключа, с който ходим да тренираме. Има фитнес, който е личен, на един мой приятел. Във фитнеса не работи никой, което налага по някакъв начин да отключваме и заключваме и там в този външен бар стои ключа и ние го вземаме, свършваме си работата и го връщаме.

 

ВЪПРОС: Какво работихте към този момент?

 

ОТГОВОР:  Шофьор.

 

ВЪПРОС: В колко часа се срещнахте с Б.?

 

ОТГОВОР:  Около 13,00 часа е било, понеже влизам в 12,00 часа да тренирам.

 

ВЪПРОС: Как беше облечена Б.?

 

ОТГОВОР:  Нямам спомен за това.

 

ВЪПРОС: След тази среща между Вас и Б., срещали ли сте се  друг път?

 

ОТГОВОР:  Срещал съм я много пъти.

 

ОТГОВОР:  Кога я срещнахте за последно?

 

ОТГОВОР: Нямам спомен.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Ч.: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ ОБЯВИ пет минути прекъсване.

 

След като съпостави доказателствата по делото и свидетелските показания на двамата разпитани свидетели, съдът приема следното:

 Жалбата е просрочена. По делото е налице известие за доставяне (л.12), от което се установява, че С.Д. е получила  оспорения административен акт на 14.07.2016 г. Известието за доставяне е изготвено от разпитания свидетел Б.П., която го е разписала и обработила, за да бъде изпратено към мястото, от което е подадено.

Свидетелят П. заяви, че не си спомня през кой ден от седмицата е извършила връчването с категоричност, като заяви, че връчването е било извършено в петък. В тази част показанията й очевидно се разминават с твърдението й, че ежедневно е обработвала всяко известие за доставена пратка, като след обработването й, я е изпращала по предназначение – към подателя.

Пратката е получена на 14.07.2016 г. от С.Д. и според официално изпратено писмо от пощенския оператор (л.34), справката от пощенския оператор е получена след изследване на данните в информационната система на оператора. Това изявление съответства на изявлението отразено в известието за доставяне, че пратката е получена на 14.07.2016 г.

Съдът кредитира писменото отразяване на датата на доставка на пратката, съдържащо се в известието и в писмото от пощенския оператор, за сметка на твърдението на свидетеля Б.П., че пратката е била доставена в петък.

Съдът не кредитира показанията на разпитания свидетел А. Ш..

Свидетелят си спомня по недвусмислен начин единствено това, че на 14.07.2016 г. е видял Б.П. и й е обяснил, че кафенето пред което я е видял, не работи.

Свидетелят не е в състояние да възпроизведе абсолютни никакви други факти от битието си за този период – нито от предходния ден 13.07.2016 г., нито от следващия ден – 15.07.2016 г.

Общите изявления, че е бил на работа, очевидно контрастират с категоричното му твърдение, че именно на 14.07.2016 г. е срещнал Б.П.. Свидетеля не си спомня как е била облечена тя, не си спомня кога я е виждал в последващ период, поради което съдът счита, че показанията му в тази част са абсолютно недостоверни.

Отделно, свидетелят П. твърди, че е търсила жалбоподателя за връчване на пратката в клуб, за който са й казали, че С.Д. работи. Свидетелят не уточни как се е казвал този клуб.

За сметка на това, свидетелят Ш. твърди, че е срещнал свидетеля Б.П. пред кафене „Олимп”.

По делото не се събраха доказателства за идентичност между клуба, в който свидетелят П. е разбрала, че работи С.Д. и кафене „Олимп”, за което свидетелят Ш. заяви, че е било затворено в деня на срещата си със свидетеля П..

С оглед на изложеното, съдът счита, че твърдението на жалбоподателя, че връчването на известието от ТП на НОИ за издаденото решение на директора на ТП на НОИ, е било извършено на 15.07.2016 г. - петък, вместо на 14.07.2016 г. – четвъртък, е недоказано.

Съдът кредитира писмените доказателства по делото, за сметка на свидетелските показания на Б.П. и А. Ш., затова приема, че решението на директора на ТП Бургас на НОИ е било връчено на 14.07.2016 г., според приложеното известие за доставяне на лист 12 от делото

Срокът за подаване на жалбата е изтекъл на 28.07.2016 г. - четвъртък.

Жалбата е подадена непосредствено в деловодството на ТП Бургас на НОИ на 29.07.2016 г.

Просрочието на жалбата е процесуална пречка за разглеждане на спора по същество, затова на основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Д. против Решение № 1040-02-71/07.07.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1637/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: