ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 13.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Йовка Банкова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1633 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 14.33 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трансметал индъстри” ЕООД, редовно призован, явява се лично управителя Г. Ников, представлява се и от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ К.: Моля да бъде съобразено, че имам нов адрес, на който да бъдат изпращани всички съобщения и призовки по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ -  директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 1718/18.02.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат К., с искане да бъдат допуснати гласни доказателства.

В отговор е постъпила молба вх.№1899/24.02.2015година от процесуалния представител на ответника, в която се сочи че не следва да бъдат допуснати гласни доказателства. Към молбата е приложена разпечатка на „Вендам” ЕООД, че дружеството не е декларирало наети по трудови правоотношения служители.

 

С определение №505/25.02.2015година съдът е допуснал събирането на гласни доказателства, чрез разпита на двама свидетели при режим на довеждане.

 

АДВОКАТ К.: В днешното съдебно заседание водим един свидетел, тъй като втория ни свидетел продължава да бъде в Германия, но не се отказваме от неговия разпит. Воденият от нас свидетел се намира извън съдебната зала.

Моля да ни бъде дадена възможност да ангажираме още един свидетел за следващото съдебно заседание. Не държа на съвместен разпит на свидетелите и моля да го разпитате в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се разпита водения свидетел. Не държа на съвместен разпит на свидетелите.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на водения свидетел. Свидетелят беше въведен в съдебната зала. Снема самоличността на свидетелия, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

 

В.С.Л.-32година, българска гражданка, неосъждана, без родствени връзки с управителя на дружеството-жалбоподател и без спорове със страните. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: От 5-6 години съм безработна. Не работя нито по трудово, нито по гражданско правоотношение. В момента също съм безработна. Разбрах за делото от моя познат А.. Ние с майка ми пътувахме с него за гр. София през м. март 2012 година, когато майка ми си счупи крака и трябваше да ходим до София. Аз си живея във Видин и преди 5-6 години пак там съм живяла. Не ми е известно за какво е спорът по настоящото дело.

Фирмата „Вендам” ЕООД нищо не ми говори, не съм я чувала.

Фирмата „Орудица 2000”ООД нищо не ми говори, не съм я чувала.

Чувала съм за от моя познат А. за фирмата „Трансметал индъстри” ЕООД, да я споменава, когато ни кара през 2012година от Видин до София за да заведа майка ми на преглед. Мисля, че беше през 2012година, когато майка ми си счупи крака.

 

АДВОКАТ К.: Казахте, че сте пътували от Видин към София с А., може ли да дадете малко повече информация от къде го познавате А. и знаете ли другите му имена?

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: Не знам бащиното и фамилното име на А.. Ние сме съученици с него и той много пъти ми е помагал, когато съм го молила.

Аз му се обадих да ни закара до гр. София на лекар, за лечение на майка ми и той ни закара. Като отидохме в гр. София, той ни каза че има негова работа и понеже часът за лекаря беше следобед, предложи първо да свършим някаква негова работа и после да минем при лекаря. Тръгнахме с него и той през цялото време говореше с някакъв Г. по телефона. А. говореше с Г. за някакви панели, не знаех за какви панели ставаше въпрос. Разбрах, че А. трябва да отиде в някакво складово помещение да се натоварят панелите. Ние пътувахме с лек автомобил „Ауди 80”. Отидохме до складовото помещение, където имаше мотокар, който товареше панели в камион. На връщане към гр.Видин ние с колата бяхме отпред, а камиона с панелите се движеше зад нас.

Като стигнахме в складовото помещение в гр. София, излязох извън колата да питам какво е това и А. ми отговори, че са сандвич-панели. Тези сандвич-панели са дълги около 2метра, но не мога да кажа конкретно, дебели са толкова /свидетелят показва 20-25см дебелина/. Тези сандвич-панели бяха на купчина и ги товареше мотокара на камиона. Не знам дали целия камион беше натоварен. Докато го товареха на камиона, ние отидохме в офиса на фирмата.

 

АДВОКАТ К.: Сандвич-панелите като за строителство на жилищен блок ли са?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: По-различни са от тези, които се ползват за строителство на жилищните блокове.

 

АДВОКАТ К.: Имахте ли информация за къде са тези панели?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: Мисля, че А. каза, че са за Свищов, но не съм сигурна. В офиса, където отидохме докато чакахме да натоварят камиона, имаше някаква възрастна жена на около 50-60години, която говореше с А. за някакви документи, че трябва да се подпишат на място преди да тръгне камиона. Тогава чух за това, че трябва да са за гр. Свищов панелите. Тогава за първи път видях една жена от офиса. Нямам представа къде се намира офисът. Беше извън София. Не съм питала каква е връзката между А. и Г..

През целия път от София до Видин камионът ни следваше и пристигайки във Видин той пак беше след нас.

 

АДВОКАТ К.: А. сподели ли каква е връзката между него и Г.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: Каза, че са бизнес партньори и работят заедно, ставаше въпрос за някаква фирма за метали. Сега А. е в чужбина, в Германия. Миналата седмица ми се обади за да ме попита дали си спомням 2012година за пътуването с майка ми до София, тъй като е станало някакъв панаир за панелите и искаше да свидетелствам. Аз казах, че ще му върна услугата. Той каза, че ще се върне през месец август тази година. Не знам какво работи в Германия, от две-три години той е Германия.

Не знам дали през 2012година е работил в Германия, но когато го търсех в България го намерих.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Казахте, че първо сте отишли в склада където да се товарят сандвич-панелите и после са ви закарали в някакъв офис? Къде се намираше този офис? Тези сандвич-панели от какъв материал бяха- дърво, пластмаса?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: Складовото помещение и офисът се намират на едно и също място, но не мога да кажа къде е то.

Товарният камион беше син,  но като марка не знам.

Не знам сандвич-панелите от какъв материал са. Отвън мисля, че са цимент. Не е дърво или пластмаса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: С този А. казахте, че сте били съученици, второто му име не знаете ли? Знаете ли името на фирмата му и с какво се занимава? Друг път пътували ли сте с А. за София и товарили ли сте пак?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Л.: В училище А. беше в една паралелка, а аз в друга. Знам, че има фирма, в която работи, но с какво се занимава не знам. Не знам как се казва и фирмата.

Няколко пъти сме ходили в гр.София с него, но друг път не се е случвало да товарим стоки. Това беше един - единствен път през 2012година, когато карахме майка ми, защото си беше счупила крака.

А. винаги ми се обажда, като си дойде в България.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелката беше освободена и излезе от съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам искането си да доведем допуснатия ни свидетел в следващото съдебно заседание. Друго доказателствено искане нямаме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде възможност на жалбоподателя да доведе и другия свидетел. Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.09.2015г от 14.30часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.56 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: