ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1631 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Едноличен търговец „СК К. - С.К.“, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Началник отдел „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Е.Е., надлежно упълномощен, с пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след като съобрази становището на страната и констатира, че не са налице процесуални пречки,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА:

 

В изпълнение на разпореждане, дадено в проведено на 28.09.2018 г. съдебно заседание, съдът ДОКЛАДВА, че към датата на днешното съдебно заседание не е постъпило от административния орган, чрез юрисконсулт Л., издаденото наказателно постановление, във връзка с представения по делото Акт за установяване на административно нарушение № F 388276/07.06.2018г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Няма издадено наказателно постановление.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страната и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: При извършена контролна покупка на сергия за плодове и зеленчуци не е издаден фискален бон от фискалното устройство от продавача на сергията на фирма Едноличен търговец „СК К. - С.К.“. По този начин след като не регистрира извършените продажби, търговецът ощетява фиска на република България, като по този начин не могат да му бъдат определени задължения за плащане на данъци. Административно-наказващият орган е прецени, че трябва да се приложи принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“, за да бъде принуден  нарушителят да спазва Наредба № 18 за работа с касови апарати за регистриране на реализираните продажби. В случая, тъй като е преценено да не се затруднява дейността на обекта, не е наложен пълен обем на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“ - 30 дни, а е наложена санкция, състояща се в 12 дни като се счита, че по този начин нарушителят ще е предупреден и ще бъде накаран да спазва реда за регистриране на продажби. Водени от посоченото, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената от дирекцията заповед за налагане на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: