ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети юли                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1627 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Р.Ш. се явява лично.

Ответникът Р.П.- началник група към ОД МВР Бургас не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

 

Жалбоподателят Ш.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Н.Р.Ш. против заповед №18-0769-001425/01.06.2018 за налагане на принудителна административна мярка, издадена от началника на група „АНД“ при сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с която е иззето свидетелството за управление на жалбоподателя, поради отнемане на всички контролни точки и неизпълнение на задължението му по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Жалбоподателят Ш.: Поддържам жалбата. Искам да кажа, че в порядъка на тези 12-13 години доброволно съм ходил в КАТ, на четири пъти са ми издавани свидетелства за управление от различни категории. След 2004 г. ми е издавана книжката, плащал съм си всичко в КАТ. В системата по КАТ съм на плюс 33 точки, а в един момент съм на нула точки. От 2016 г. нямам други наказателни постановления и съм на плюс 33 точки. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Жалбоподателят Ш.: Моля да бъде отменена оспорената заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: