О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №1523

 

гр.Бургас , 02.07.2018г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на втори юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

     СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1626 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на *******, представлявано от В.Ю.М., подадена чрез началник сектор „ПП“, ОДМВР Бургас (вх.№769000-8400/16.05.2018г. по опис на ОДМВР Бургас) против ЗПАМ № 18-0769-001116/ 2.05.2018г., издадена от началник сектор „ПП“, ОДМВР Бургас. С жалбата е поискано и спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на акта.

            На същата дата представителя на дружеството В.Ю.М. подал молба до началника сектор „ПП“, ОДМВР Бургас, с която заявил, че оттегля жалба вх.№ 8400/16.05.2018г. и не желае материалите да бъдат изпращани в съда, тъй като бил уведомен, че оспорваният от него акт е отменен.

            На 29.06.2018г., в изпълнение разпореждане на съда, процесуалният представител на жалбоподателя е подал молба по делото, с която заявява, че регистрацията на превозното средство е възстановена, целта на жалбата е постигната и моли производството да бъде прекратено.

            Съдът, приема, че оттеглянето на оспорването е извършено в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 155 ал.1 и 3 АПК, което е предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство. Наред с това, жалбоподателят декларира и липса на правен интерес от оспорването.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.4 и т.8 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        Оставя без разглеждане жалбата на *******, представлявано от В.Ю.М., подадена чрез началник сектор „ПП“, ОДМВР Бургас (вх.№769000-8400/16.05.2018г. по опис на ОДМВР Бургас) против ЗПАМ № 18-0769-001116/ 2.05.2018г., издадена от началник сектор „ПП“, ОДМВР Бургас, с която жалба е поискано и спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на акта.

Прекратява производството по адм. дело № 1626 /2018г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                           СЪДИЯ: