ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1620 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.В.П., редовно уведомен, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд Бургас след като с решение № 9383/01.08.2016г. по адм.д.№8702/2015г. на Върховен административен съд е отменено решение №440/09.03.2015г., постановено по адм.дело №953/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам си исковата претенция. Мисля, че събраните доказателства са достатъчни, затова няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам си писмения си отговор. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, иска е процесуално допустим. Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

Съдът след като констатира, че по делото не са представени нови доказателства, липсват направени доказателствени искания и в отменителното решение на Върховен административен съд не са дадени указания за събиране на допълнителни доказателства, счита че производството по делото е изяснено поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ИЩЕЦЪТ П.: Моля, да уважите исковата ми претенция, както е предявена в исковата молба. Въпреки, че няма кумулативност на причините за иска, поддържам си иска изцяло и смятам че би следвало да бъда уважен от почитаемия съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля, да отхвърлите исковата претенция като недоказана и неоснователна. Считам, че в приключилото производство сме представили достатъчно доказателства и аргументи затова, че е неоснователна исковата претенция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, моля, да отхвърлите предявения иск, като недоказан и неоснователен. В отменителното решение на Върховен административен съд е посочено, че е налице дисбаланс между мотивната част на процесното решение и установената фактическа обстановка, която е на база на събраните доказателства и тя остава същата и към днешна дата. Считам, че лошите условия при които се провеждат свижданията на лишените от свобода са установени в настоящото дело, но те не са до такава степен тежки, че последиците от тях да са довели за ищеца до изпитание, чиято сила надвишава неизбежната степен на страдание присъща на задържането, в каквато насока е практиката на Съда по правата на човека в Страсбург, като споделям този довод моля за произнасяне в тази  насока.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Не смятам, че Бургаския затвор се намира на територията на друга страна и след като в другите затвори има нормални условия за свиждания се получава дискриминация. Аз съм гражданин на Държавата и ако гледаме така Бургаския, Софийския, Пловдивския затвор да се провеждат при различни условия свижданията, се получава дискриминация. Не може властта да бе мачка и тормози и да не си търся човешките права.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: