ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На двадесет и четвърти ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1619 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

              За Протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас - редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

          Ответната страна Общински съвет Средец - редовно и своевременно уведомена, не изпраща представител.

           

Становище по хода на делото:

 

 ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  го ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозирания протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас. Нямам  доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отмените като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 от „Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Средец по изложените съображения в депозирания протест. Общински съвет Средец е излязъл извън правомощията си по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и е въвел ограничителни правила, които са в разрез с закона. Наредбата не може да надхвърля законовите постулати и закона. Моля да обявите Наредбата за незаконосъобразна, а в условията на алтернатива при преценка на съда за съществен порок да прогласите разпоредбите за нищожни.

Моля да ни бъдат присъдени разноските, така както са описани в приложения списък.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: